Sökning: "sara wall"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden sara wall.

 1. 1. Produktkoncept för källsortering

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Frida Gunnarsson; Sara Finér; [2020]
  Nyckelord :Produktkoncept; källsortering;

  Sammanfattning : The company Rörets Industrier AB is working on developing products within the theme of compact living and is currently selling more products of this theme. In the thesis, the interest falls into trying to expand the possibility of waste management in the home by creating a new concept. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER

 3. 3. Settling for Quality? : Estimating relative quality of life for Swedish counties using cross-migration data

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sara Gruen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose on this thesis is to analyze utility differences between Swedish counties and to determine the relative quality of life (QoL) for these regions. This is achieved by using migration data to estimate the counties attractiveness in line with Tiebout’s (1957) idea that individuals reveales their preferences for a region by choosing where to settle. LÄS MER

 4. 4. Analys av mögelrisk när KL-trä används i klimatskalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Hiba Al Yaseen; Sara Shareef; [2019]
  Nyckelord :Byggfukt; CLT; KL-trä; Korslimmat trä; MRD; MRD-index; Mögelpåväxt; Uttorkning; Fukt; WUFI.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I boverkets rapport Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 framgår det att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande kan bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Hälsomätningar på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Ölmeby; Jessica Weber Hansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work has been carried out in collaboration with a specialist physician and Hälsoteknikcentrum Halland. The project is a part of an innovation project which involves developing a health scanner that will be able to carry out standard measurements on patients and thereby facilitate and streamline healthcare. LÄS MER