Sökning: "sara wilke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sara wilke.

 1. 1. PVK-rutin eller kunskap och erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Karlsson; Sara Wilke; [2005]
  Nyckelord :Erfarenhet; Perifer venkateter; Rutin; Kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka rutiner och kunskapersjuksköterskor hade i samband med skötseln av perifera venkatetrar. Dessutomavsåg studien att undersöka om deras rutin och kunskap påverkades av erfarenhet.En kvalitativ intervjumetod användes och tolv sjuksköterskor på tre olikaavdelningar intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur studenternas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Marie Nilsson; Sara Wilke; [2002]
  Nyckelord :Usability; HCI; Användbarhet; Hemsidor;

  Sammanfattning : Problemområde: En del av de högskolor och universitet som har hemsidor har inte lagt så stor vikt på användbarhet då deras funktionalitet brister. Det är svårt för deras studenter att på ett så enkelt sätt som möjligt nå den information de behöver. LÄS MER