Sökning: "sarcopenia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet sarcopenia.

 1. 1. Effekter av kosttillskott på äldre patienter med sarkopeni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Philip Odin; Nanno Veen; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing Care; Nutritional supplements; Sarcopenia; Treatment outcomes; Behandlingsresultat; Kosttillskott; Omvårdnad; Sarkopeni; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   I samhällen där andelen äldre människor ökar i förhållande till andra åldersgrupper, blir det åldersrelaterade sjukdomstillståndet sarkopeni mer och mer aktuellt. Definitionen av sarkopeni innehåller oftast en ökad förlust av muskelmassa och tillståndet har ett tydligt samband med fysiska handikapp, skörhet, längre vårdtider, ökad fallrisk, frakturer, lägre livskvalitet, dödlighet och därmed lidande. LÄS MER

 2. 2. Effekten av proteinsupplementering på sköra äldre – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Antonia Andersson; Alma Lövenhamn; [2018-06-11]
  Nyckelord :Proteinsupplementering; Sköra äldre; Sarkopeni; Muskelmassa; Kroppsvikt; Handgreppsstyrka; Protein supplementation; Frail elderly; Sarcopenia; Muscle mass; Weight; Hand grip strength;

  Sammanfattning : Title: The effect of supplementary protein on frail elderly - A systematic reviewAuthor: Antonia Andersson and Alma LövenhamnSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018BackgroundGlobally the life expectancy is increasing and the older population is growing into a larger group. It is estimated that 10 % of people above 65 years are frail, which means that they rely on support for everyday activities. LÄS MER

 3. 3. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska aktivitetens inverkan på sarkopeni hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Tim Ronquist; [2017]
  Nyckelord :sarcopenia; physical activity; elderly;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för att motverka sarkopeni hos äldre individer, samt om protein- och D-vitamin-intag kunde ha betydelse tillsammans med fysisk aktivitet för att motverka sarkopeni utvecklingen hos äldre individer (>65år). Metod: Deskriptiv litteraturstudie med litteratursökning i databaserna Pubmed och Discovery. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan låggradig kronisk inflammation, greppstyrka ochmuskelmassa hos 52-åriga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Anton Nilsson; Johanna Listermar; [2016]
  Nyckelord :sarcopenia; C-reactive protein; grip strength; fat-free muscle mass;

  Sammanfattning : Background.Studies have shown that low-grade chronic inflammation affect muscle mass negatively. Theimpact of inflammation in grip strength is not yet investigated. Existing studies are made on a few populations. LÄS MER