Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Effekten av proteinsupplementering på sköra äldre – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Antonia Andersson; Alma Lövenhamn; [2018-06-11]
  Nyckelord :Proteinsupplementering; Sköra äldre; Sarkopeni; Muskelmassa; Kroppsvikt; Handgreppsstyrka; Protein supplementation; Frail elderly; Sarcopenia; Muscle mass; Weight; Hand grip strength;

  Sammanfattning : Title: The effect of supplementary protein on frail elderly - A systematic reviewAuthor: Antonia Andersson and Alma LövenhamnSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018BackgroundGlobally the life expectancy is increasing and the older population is growing into a larger group. It is estimated that 10 % of people above 65 years are frail, which means that they rely on support for everyday activities. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska aktivitetens inverkan på sarkopeni hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Tim Ronquist; [2017]
  Nyckelord :sarcopenia; physical activity; elderly;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för att motverka sarkopeni hos äldre individer, samt om protein- och D-vitamin-intag kunde ha betydelse tillsammans med fysisk aktivitet för att motverka sarkopeni utvecklingen hos äldre individer (>65år). Metod: Deskriptiv litteraturstudie med litteratursökning i databaserna Pubmed och Discovery. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan låggradig kronisk inflammation, greppstyrka ochmuskelmassa hos 52-åriga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Anton Nilsson; Johanna Listermar; [2016]
  Nyckelord :sarcopenia; C-reactive protein; grip strength; fat-free muscle mass;

  Sammanfattning : Background.Studies have shown that low-grade chronic inflammation affect muscle mass negatively. Theimpact of inflammation in grip strength is not yet investigated. Existing studies are made on a few populations. LÄS MER

 5. 5. Mer liv till åren och inte enbart fler år till livet : Kan en ökad fysisk styrka och explosivitet bidra till en ökad livskvalitet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Daniel Bergholm; Hannes Möller; [2013]
  Nyckelord :strength training; quality of life; older adults; SF-36v2; MuscleLab; memoing; styrketräning; livskvalitet; äldre vuxna; SF-36v2; MuscleLab; memoing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning som behandlar sarkopeni visar att muskelförtvining påverkar funktionsförmågan under åldrandets gång och går att förebygga med olika former av styrketräning. Forskningen kring muskelförtvining gjorde således att ett intresse av träning för äldre vuxna väcktes hos oss och därav också styrketräningens potentiella effekter på livskvaliteten. LÄS MER