Sökning: "sarkasm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sarkasm.

 1. 1. Ironins vara eller inte vara i skolan : En observationsstudie om ironi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Gunilla Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Irony; sarcasm; classroom; violation; understanding; Ironi; sarkasm; klassrum; kränkning; förståelse;

  Sammanfattning : I denna studentuppsats har jag valt att lägga fokus på ironi och dess förekomst i de lägre åldrarnas klassrum. Syfte med studien är att undersöka om det förekommer ironi i dagens Fk–3 klassrum och i vilka former det i sådana fall är. LÄS MER

 2. 2. ”Skandinaviens mest bisarra kriminaldrama”: En kritisk diskursanalys av hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Kim Wall; Peter Madsen; critical discourse analysis; podcast; gender constructions; media logic; sensationalism; Kim Wall; Peter Madsen; kritisk diskursanalys; podcast; genuskonstruktioner; medielogik; sensationalism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie granskar hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts. Mediebevakningen av fallet har kritiserats för att vara spekulativ och oetisk och det är inte bara relevant, utan av största vikt att utreda huruvida den nya medieformen podcast följer i gammelmedias fotspår. LÄS MER

 3. 3. Sarcasm Detection with TensorFlow

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Persson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is the process of letting a computer guess the senti- ment of someone towards something based on a text. This can among other things be useful in marketing, for example in the case of the computer figuring out that a certain person likes a certain product it can present ads for similar products to the person. LÄS MER

 4. 4. Ironi : Akustikens roll vid uppfattande av ironi och andra emotionella uttryck

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Moa Claar; Lina Larsson; [2014]
  Nyckelord :emotionella uttryckssätt; ironi; sarkasm; akustisk analys; könsskillnader;

  Sammanfattning : Har du någon gång varit med om att du inte förstår att din samtalspartner är ironisk, eller att du själv blivit missförstådd av samma anledning? Ironi är svårt att uppfatta och om hänsyn inte tas till kontexten, vad särskiljer då ironi från andra emotionella uttryck? Akustiska ledtrådar, som grundtonsfrekvens, intensitet och duration, har tidigare kartlagts för att till viss del kunna förklara skillnaderna mellan olika emotionella uttryckssätt. Ironiska och sarkastiska yttranden har i tidigare studier visats ha högre grundtonsfrekvens, intensitet samt längre duration i jämförelse med andra emotionella uttryckssätt. LÄS MER

 5. 5. Röstfaktorer som avslöjar ironi : Akustiska likheter och skillnader mellan sinnesstämningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Angelica Collin; Matilda Hammarberg; [2014]
  Nyckelord :Irony; sarcasm; acoustics; perception; mood; context; Ironi; sarkasm; akustik; perception; sinnesstämning; kontext;

  Sammanfattning : Ordet ironi definieras som ett yttrande där "betydelsen är motsatsen till orden". Denna rapport är en fortsatt studie på Peder Palmérs studie Vad är ironiskt tal: att hitta de auditiva ledtrådarna (2013). LÄS MER