Sökning: "sas examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sas examensarbete.

 1. 1. Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Särnell; Pontus Carlén; Åsa Sturesson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Syfterdriven marknadsföring; Syfterdriven kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt på gran och tall efter dikesrensning i Jönköpings län

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Ingvor Laila Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dike cleaning; dike; cleaning; growth; fir; numbers; growth; response.; Dikesrensning; dike; rensning; tillväxt; gran; tall; tillväxt; respons.;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra positiva eller negativa effekter efter rensningen?Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och sedan som fältinventering med datainsamling. LÄS MER

 3. 3. En nyckeltalsanalys för SAS schemaläggning av flygbesättningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Collin; Ilda Druskic; [2019]
  Nyckelord :SAS; examensarbete; flygbolag; nyckeltal; metodik; schemaläggning;

  Sammanfattning : Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. LÄS MER

 4. 4. Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ellinor Markusson; Lily Boström; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Involvering av kunder vid tjänsteutveckling hos flygbolag Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap Kurs: KSKK01 Service Management, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp Författare: Ellinor Markusson & Lily Boström Handledare: Malin Zillinger Nyckelord: Innovation, tjänsteutveckling, kundinvolvering, flygbransch Syfte: Att undersöka om aktörer inom flygbranschen involverar sina kunder vid tjänsteutveckling och vilka tillvägagångssätt som i sådana fall används. Metod: För att uppnå syftet har vi använt en kvalitativt inriktad forskningsmetod, där empirin består av två dokumentanalyser och sju semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lojalitetsprogram inom flygbranschen - Hur SAS skapar värde med EuroBonus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Johansson; Sophia Andersson; Maida Bejtula; [2014]
  Nyckelord :Lojalitetsprogram; värdeskapande; VRIO; EuroBonus; SAS; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitetsprogram i flygbranschen - Hur SAS skapar värde med EuroBonus Seminariedatum: 4/6 2014 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15hp Författare: Sophia Andersson, Maida Bejtula och Pernilla Johansson Handledare: Merle Jacob Fem nyckelord: Lojalitetsprogram, värdeskapande, VRIO, EuroBonus, SAS Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur företag använder lojalitetsprogram för att skapa värde som inte går att mäta i siffror. Metod: Med en fallstudie genomförd med abduktiv ansats och kvalitativ metod användes intervjuer för att samla in empiri. LÄS MER