Sökning: "satsatom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet satsatom.

  1. 1. Från satsatom till hel text : Sammanhang i text

    Kandidat-uppsats, Växjö universitetVäxjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Daniela Lorentzon; [2009]
    Nyckelord :Sammanhang; satsatom; elevtext; textbindning;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för undersökningen som presenteras i den här uppsatsen är Bengt Sigurds studie av textbindning i elevtext, Tre experiment med text: Att presentera Buffalo Bill (1977).   Syftet med den här uppsatsen är att undersöka textbindning i elevtexter, skrivna utifrån samma uppgift (Sigurd 1977) för att se hur eleverna löser textbindningen i en satsatomuppgift. LÄS MER