Sökning: "saturation"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet saturation.

 1. 1. The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity : An exploratory view from a game-designer’s perspective

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Slavko Stojnić; [2019]
  Nyckelord :saturation; innovation; differentness; AAA; Indie; video game; industry; risk; creativity; övermättnad; innovation; olikhet; AAA; Indie; TV-spel; industri; risk; kreativitet;

  Sammanfattning : With what seems like decades of debate behind us, low-risk, high-budget, high exposure releases are still seen as a threat to creativity, innovation and health of the game industry as a whole. This exploratory pilot study aims to evaluate methods and create instruments which can be used to measure and compare the levels of differentness contained within the AAA and Indie releases. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of degree of phosphorus saturation (DPS) and easily soluble P in top- and subsoil as a predictor for P-leaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jessie Torpner; [2019]
  Nyckelord :degree of phosphorus saturation; dissolved reactive phosphorus; easily soluble P; column experiment; lactate extracted P;

  Sammanfattning : Eutrophication has long been an environmental problem and the effects from fertilizingarable land is a known source. The degree of phosphorus saturation (DPS)and easily soluble phosphorus (P) are different variables used in different countriesto try to predict the leaching of P from soils. LÄS MER

 3. 3. Battery-free Visible Light Sensing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Andreas Soleiman; [2019]
  Nyckelord :Networked embedded systems; Visible light sensing; RF backscatter; Energy harvesting;

  Sammanfattning : In this thesis, we show that it is possible to design a battery-free light sensing system that can sense and communicate hand gestures while operating fully on harvested power from indoor light. We present two main innovations that push our system to tens of microwatts of power to enable battery-free operation. LÄS MER

 4. 4. Interhospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter - Förekomsten av fysiologiska förändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Bjurström; Helen Hallqvist; [2018-08-28]
  Nyckelord :Interhospitala transporter; anestesisjuksköterska; intensivvårdskrävande patient; patientsäkerhet; fysiologiska förändringar;

  Sammanfattning : Background: In the year of 2018, there is a shortage of intensive care facilities. Therefore, more and more patients in need of intensive care are being transported between hospitals. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ida Escudero Saukko; [2018]
  Nyckelord :medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Sammanfattning : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. LÄS MER