Sökning: "saturation"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade ordet saturation.

 1. 1. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 2. 2. The Acute Metabolic Response of Intermittent Hypoxic Resistance Exercise : A Cross-Over RCT

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Falgin Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Intermittent Resistaypoxic resistance exercise; lactate accumulation; cross-over RCT; RCT; Random Controlled Trial; healthy; men; blood; plasma; styrketräning; hypoxi; normoxi; saturation; laktat; ansamling; ph; blod; plasma; tung styrketräning; metabolisk; respons; randomiserad; kontrollerad; experiment; friska; unga; män; skelettmuskulatur;

  Sammanfattning : Aim The aim for this present study was to investigate the acute metabolic response from intermittent resistance exercise during hypoxia, with the following research questions: (1) Are blood levels of lactate and glucose different between hypoxia and normoxia? (2) Does hypoxia induce higher lactate accumulation and pH reduction in the human skeletal muscle? (3) Is there a relationship between plasma-, blood- and muscle lactate? Method Eight healthy males (30 ± 2 years) performed 6 sets of unilateral leg extension on each leg (75% of 1RM) with randomized normoxic (20,9% inspired 𝑂2) and normobaric hypoxic (12% inspired 𝑂2) conditions. A total of 5 muscle biopsies was extracted from m. LÄS MER

 3. 3. Secondary Steel Metallurgy Slag Design and MgO-C Refractory Implications : Theoretical and Practical Considerations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Hellgren Simon; [2019]
  Nyckelord :MgO-C; CaO-SiO2-Al2O3-MgO; Slag Design; Refractory Wear;

  Sammanfattning : MgO-C based refractory materials, often used in secondary steel making, are exposed to variouswear mechanisms in its application. The wear could be divided into oxidative, chemical andabrasive categories, all behaving differently and all being influenced by different factors. LÄS MER

 4. 4. Grad av mättnad hos röd som signalfärg och dess påverkan på effektivitet vid användning av en webbsida

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Forsberg; Lovisa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Färgmättnad; Webbsida; Röd; Användbarhet;

  Sammanfattning : Röd färg används ofta som signalfärg på webbsidor i syfte att dra till sig uppmärksamhet eller för att förtydliga funktioner som exempelvis avbryt eller avsluta. Detta innebär att om den röda färgen används på rätt sätt så skulle den kunna bidra med ökad effektivitet på webbsidan. LÄS MER

 5. 5. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Nyckelord :kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Sammanfattning : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. LÄS MER