Sökning: "sauk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet sauk.

 1. 1. Hormonrädsla styr unga kvinnors val - EN KOMMUNIKATIV STUDIE AV DE ATTITYDER SOM STYR UNGA KVINNORS UPPFATTNINGAR OM PREVENTIVMEDEL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cornelia Hallberg; Lova Sauk; [2016]
  Nyckelord :Strategic communication; science communication; contraceptives; hormone fear Strategisk kommunikation; forskningskommunikation; preventivmedel; hormonrädsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Even though contraceptives in Sweden are made sure to be easily accessible to women both practically and economically resent research by medical institutions in Sweden shows that the abortion statistics are increasing amongst women aged 24-29. The study implicates that the statistics are related to negative attitudes to-wards hormonal contraceptives amongst these women. LÄS MER

 2. 2. Fler- eller enkelbäddssalar i vården? : En litteraturöversikt av patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Westin; Alexia Mallouppas; [2016]
  Nyckelord :Healthcare environment; Multiple hospital rooms; Single hospital rooms; SAUK-model; Patients experiences; Vårdmiljö; Flerbäddssalar; Enkelbäddssalar; SAUK-modellen; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska befolkningen ökar vilket resulterar i en ökad press på vården. Som patient ska man vara centrum för allt vårdande. Sjuksköterskan har ett ansvar för att lindra lidande och hjälpa patienten att uppleva hälsa och välbefinnande. Vårdmiljön har ett stort inflytande på patientens tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Förlust och känsla : En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av missfall

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Larsson; Maria Merimaa; [2015]
  Nyckelord :Miscarriage; experiences; nursing needs; treatment; support; information; nursing; confirming nursing; Missfall; erfarenheter; omvårdnadsbehov; bemötande; stöd; information; vårdande; bekräftande omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall räknas som den vanligaste graviditetskomplikationen. Kvinnors omvårdnadsbehov efter missfall består av både fysiska och psykiska aspekter. Känslor av skuld, förlust, tomhet och sorg uppkom och ofta kvarstod känslorna under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos patienter opererade för lungcancer- upplevelser av livskvalitet och samband mellan HRQoL och vårdupplevelse.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Disefalk; Susanne Karlsson; [2012-04-25]
  Nyckelord :Confirming nursing; health related quality of life; lung cancer; patient´s satisfaction;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion I västra Sverige utfördes år 2010 cirka 200 lungoperationer på patienter med lungcancer. I Sverige är lungcancer den femte vanligaste cancerdiagnosen. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård beskriver sin yrkesroll - En studie med SAUK-modellens perspektiv.

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Raask; Emelie Palmquist; [2012-04-23]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; Kirurgis kvård; SAUK-modellen; yrkesroll;

  Sammanfattning : SammanfattningSpecialistsjuksköterskans kompetens behövs för att kunna tillmötesgå de ökade kraven i mer och mer avancerad och specialiserad vård. Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är en ung specialitet som saknar konkreta arbetsbeskrivningar och därmed kan uppfattas som diffus och oklar. LÄS MER