Sökning: "sawn timber"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden sawn timber.

 1. 1. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :älgbetesskador; skademinimering; timmerkvalitet; beståndsinventering;

  Sammanfattning : Älgskador på tall orsakar ekonomiska problem i skogsbruket som tillväxtförluster och kvalitetsnedsättning på såväl rundvirke som sågad vara. Hur stor påverkan de kvalitetsnedsättande skadorna har för timret är dock inte klarlagt. LÄS MER

 2. 2. Styvhet och hållfasthet hos böjbelastade reglar från korslimmat trä : Elasticitetsmodul och böjhållfasthet hos reglar från korslimmat trä

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Eriksson; Björn Melin; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; korslimmat trä; syll; hammarband;

  Sammanfattning : En syll av korslimmat trä har avsevärt högre hållfasthet för stämpeltryck vinkelrätt sin längsriktning jämfört med traditionell syll av konstruktionsvirke, beroende på att vartannat lager belastas parallellt sin fiberriktning. Detta skapar förutsättningar att bygga högre hus med träregelstomme vid användandet av en syll  av korslimmat trä i konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Materialtester på KL-trä : Undersökning av KL-träets tryckkraftskapacitet och tryckhållfasthet samt teoretiska beräkningar och praktiska tester av en KL-trä bräda.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Eriksson; Gabriel Ågren; [2021]
  Nyckelord :Wood; CLT; Compression perpendicular to the grain; Compression parallel to the grain; Material test CLT; Trä; Kl-trä; Tryck vinkelrätt mot fiberriktningen; tryck parallellt med fiberriktningen; Materialtester KL-trä;

  Sammanfattning : Belastningen vid tryck vinkelrätt mot fiberriktningen är ett problem vid höga träbyggnader med träregelstomme vid till exempel mötet mellan regel och syll. Ettmaterial som blivit alltmer populärt i Sverige är korslimmat trä, som benämns som KL-trä, där lameller korsvis limmas samman till en skiva. LÄS MER

 4. 4. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 5. 5. Building extension through additional CLT storeys

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Charalampos Livas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decade, the use of cross-laminated timber (CLT) panels as load bearing elements have become a usual solution for buildings and structures with an upward trend internationally. This is because CLT has brilliant physical and mechanical properties and it is also an eco-friendly and renewable material. LÄS MER