Sökning: "scale"

Visar resultat 1 - 5 av 11321 uppsatser innehållade ordet scale.

 1. 1. DEN TORSKADE POLITIKEN? En kvalitativ studie på hur svenska yrkesfiskare ser på den europeiska fiskeripolitiken och utformningen av den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Nordström; [2024-03-18]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; storskaligt fiske; bottom-up; top-down; hållbart fiske; kustsamhällen. Small-scale fisheries; large-scale fisheries; bottom-up; top down; sustainable fisheries; coastal communities;

  Sammanfattning : Fisheries is a problem that doesn’t obey national borders and can therefore benefit from being solved between countries instead of within them. Fisheries is a difficult issue for the EU since it touches on issues as economy, culture, environment and social questions. LÄS MER

 2. 2. Alternative business models for Swedish real estate developers Analysis of alternative business models applied by real estate developers in Sweden to manage macroeconomic challenges

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Edh; Douglas Edhage; Björn Jonasson; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current macroeconomic climate, with rising inflation and interest rate, is posing a significant challenge for real estate development firms in Sweden. The cost of developing properties is increasing and it is becoming increasingly difficult for many potential buyers to meet the high requirements for down payments associated with the traditional model of home ownership. LÄS MER

 3. 3. Medelhavskostintervention minskar graden av depression hos vuxna - En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jacob Wlodarski; Ted Stagfeldt; Madelene Lööw; [2024-02-09]
  Nyckelord :Mediterranean Diet; Depression; Mental health; Medelhavskost; Mental hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka medelhavskostens påverkan på grad av depression hos vuxna personer med depression. Metod: Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Scopus under mars 2023. LÄS MER

 4. 4. A case study of SCADA implementation for small electrical producers in WideQuick

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :David Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The escalating demand for electricity requires the deployment of reliable, secure, and efficient energy production methods. This master thesis explores the utilization of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems in power plants to meet these requirements. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och sömn : Effekten av fysisk aktivitet på sömnsvårigheter hos barn och ungdomar med AST/ADHD - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Oscar Laundal; Erik Eklund; [2024]
  Nyckelord :Physical activity; sleep; children; adolescents; randomized controlled trials; autism spectrum disorder; attention deficit hyperactivity disorder; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnsvårigheter är vanliga hos barn och ungdomar med AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Fysisk aktivitet kan vara en intervention som förbättrar sömnen hos denna population. LÄS MER