Sökning: "scania just in time"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden scania just in time.

 1. 1. Layoutförändring baserat på Lean

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Diar Balata; Laith Butty; [2019]
  Nyckelord :Lean; Workshop layout; MONA; Line; Mapping; Lean; Verkstadslayout; MONA; Line; Kartläggning;

  Sammanfattning : Verkstadsindustrin är en bransch i ständig utveckling. Utvecklingen har gjort så att många företag blivit tvungna att tillämpa olika filosofier och principer för att kunna hänga med sina konkurrenter. En av dessa filosofier är Lean Production. Scania är ett av de företag som tidigt bestämde sig för att tillämpa Lean. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER

 3. 3. "Just-in-sequence": Uppföljning och planering för förbättring av sekvensleveranser : En fallstudie vid Scania Ferruform AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Olsson; [2018]
  Nyckelord :Just-in-sequence; sequence; sequence correctness; follow-up; planning; Just-in-sequence; sekvens; sekvensriktighet; uppföljning; planering;

  Sammanfattning : En stor del av fordonsindustrin tillverkar mot order och använder sig av modulsystem för att effektivt kunna anpassa produkterna efter varierande kundbehov. Ett ökat antal varianter av moduler har bidragit till utvecklingen av just-in-sequence (JIS), ett koncept som har vidareutvecklats från just-in-time och ställer krav på att leveranser sker vid rätt tidpunkt, i rätt mängd, av rätt kvalitet och dessutom i en förbestämd sekvens. LÄS MER

 4. 4. The challenges and improvement opportunities in a product-service sale process from a salesperson’s perspective : A case study at Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maria Kaldma; Kajsa Ahlbeck; [2018]
  Nyckelord :service design; product-service sale process; salesperson s perspective; PSS;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to identify how a salesperson perform the product-service sale process, through investigating the salesperson’s conditions, challenges, and improvement opportunities within. Based on this, recommendations are given regarding how the product-service sale process can be improved, and how to develop the ideal sale process. LÄS MER

 5. 5. ADDITIVE MANUFACTURING : Cost and Lead Time Estimation, Benefits and Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARAN TIROUGNANASSAMBANDAMOURTY; MARYIA SIDORYK; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is one of the most widely explored technology in the field of manufacturing in recent years. With a rapid development in its process elements such as process speed, dimensional accuracy, surface finish and repeatability, additive manufacturing continues to expand from being a prototyping technology to substituting the conventional manufacturing processes. LÄS MER