Sökning: "scania motor"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden scania motor.

 1. 1. Control and balancing of a small vehicle with two wheels for autonomous driving

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Saro Batmanian; Pasam Naga; [2019]
  Nyckelord :Inverted pendulum; PID controller; Pole placement method; LQR; Hoverboard; Segways; Prototype; Arduino board; Gyroscope; Accelerometer; BLDC motor controllers; EPOS motor controllers; Embedded systems and control and bluetooth remote.;

  Sammanfattning : Control and balancing of an inverted pendulum has gained a lot of attention over the past few decades due to its unstable properties. This has become a great challenge for control engineers to verify and test the control theory. LÄS MER

 2. 2. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 3. 3. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 4. 4. Heavy-Duty Spark-Ignited Single Cylinder Engine Fueling System

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Rohan Kittur; [2018]
  Nyckelord :Fueling system; heavy-duty; spark-ignited; single cylinder engine; aftermarket engine control unit; fuel-air mixture safety; bränslesystem; tunga fordon; tändstiftsantändning; encylinder motor; eftermarknadsmotorstyrenhet; bränsle-luft blandningssäkerhet;

  Sammanfattning : Forskning inom motorutveckling bedrivs för att möta kommande emissionskrav och samtidigt minska bränsleförbrukningen. Kommande förbud mot dieseldrivna fordon planeras i flera städer runt om i världen. Alternativa bränsle som exempelvis naturgas ses som en lovande ersättning även för tunga fordon. LÄS MER

 5. 5. Development and Evaluation of Alternative Electric Thermostat Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Arvid Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Electric Thermostat; Thermostat; Thermal Management System; Temperature Control; Heavy duty trucks;

  Sammanfattning : Introducing an electric thermostat to the thermal management system is a way of actively controlling the temperature of the engine, which has been shown to have several possible gains regarding power, fuel consumption, emissions and engine durability. Complexity, cost and durability are key concerns that have led to no heavy duty truck on the market having an electrically controllable thermostat. LÄS MER