Sökning: "scania spare parts"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden scania spare parts.

 1. 1. Processförbättring inom Scanias reservdelsavdelning : en studie om kommunikationen och arbetsflödet inom POR-processen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Årmarker; Britta Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Improvement; comunication; lean; process; Förbättringsarbete; kommunikation; lean; process; visuell styrning.;

  Sammanfattning : The study has been carried out at the spare parts department at Scania AB. The department works with a process called Phase Out Request (POR). The company works according to Lean and in the POR process many bottlenecks arise and production stops when products are phased out. LÄS MER

 2. 2. Additiv tillverkning i metall och topologioptimering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Anna Bousquet; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; Processutveckling; Maskinteknik; Konstruktion; Additiv tillverkning; Topologioptimering; Metall; 3D Print; 3D skrivare;

  Sammanfattning : This thesis project was conducted as a case study at Scania CV, a manufacturer of trucks, buses and industrial and marine engines. The project aimed to investigate how topology optimization can be used to design end products for metal additive manufacturing (AM). LÄS MER

 3. 3. Consumption-driven Inventory Control : A study of inventory management applied to machining tools

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Gustaf Hilding; Kristoffer Ryytty; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within manufacturing industries, capital is tied up in machines, tools and inventory of unprocessed raw materials as well as finished goods and everything in between, also known as work in progress. Naturally, firms strive to minimize the capital employed in these items and thus facilitate a leaner operation. LÄS MER

 4. 4. Materialanskaffning av emballage på Scania

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Shabnam Alam; José Huaiquio; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är lager en belastning eller en tillgång? Tidigare var det ett sätt att ha bra leveransservice. Idag ser man lager som ett bundet kapital man vill minimera. ScaniaCV AB bildades år 1900 och började tillverka cyklar. Idag är Scania en global tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industriella och marina motorer. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmätningssystem på Scania Vehicle Service Information : En analys av nuläget samt framtagande av rekommendation för framtida utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Ottosson; Christina Jacobsson; [2011]
  Nyckelord :arbetsmätning; standardtider; Scania; sociotekniska system;

  Sammanfattning : Scania CV is one of the world's largest truck manufacturer. It is not only the directproduction of vehicles and methods that are important for Scania but also the servicemarket handling spare parts, repairs and workshops. LÄS MER