Sökning: "scanias"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet scanias.

 1. 1. Produktivitetsmätning i tjänstemannasektorn och tillämpning av agila arbetssättProductivity measurement in the white-collar division and application of agile project management

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ishwaaq Mohamuud; Conny Wan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom industriell ekonomi och produktion som genomfördes på Scanias motormontering. Scanias produktion är beprövad och standarder har etablerats över en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Human-Robot Collaboration i produktionen inom tung industri : En studie om Human-Robot Collaborations säkerhet och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag inom tung industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Danish Khan; Rame Dawli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar säkerheten av Human-Robot Collaboration och hur dess implementering kan påverka produktionen inom tung industri, med avseende på aspekter som effektivitet och sociala förhållanden. HRC, innebär ett samspel mellan människan och industrirobotar där robotarna varken är omgivna av stängslar, eller placerade långt ifrån mänskliga operatörer. LÄS MER

 3. 3. Master sequence at DW engine assembly

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHAN BHATTI; JAYARAV JEDUSAN SIVARAJAH; [2023]
  Nyckelord :Master sequence. PD-process. global technicians. Local production plants. Delmia. Management group.; Mastersekvens. PD-process. Globala Tekniker. Lokala produktionsorter. Delmia. Förvaltningsgrupp.;

  Sammanfattning : The Master's thesis have been executed at Scania assembly building 150 in Södertälje, Sweden. The master’s thesis aimed at finding a new way of working that could be possibly implemented for continuous improvements on the global master sequence picture. LÄS MER

 4. 4. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 5. 5. Predictive model for continuous optimization of DPF service interval based on economic trade-off

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mahir Sheth; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractEfficiency, emissions and uptime are three crucial factors that development engineers in the automotive business strive to improve. The proposed study is a part of this continuous improvement towards perfection of the Scania engine and exhaust after-treatment system. LÄS MER