Sökning: "scenario planning"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden scenario planning.

 1. 1. Machine Learning- An Educational Revolution? A Scenario Analysis of the Future Role of Machine Learning in the Public Primary School in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Emanuelsson; Louise von Braun; [2019-07-09]
  Nyckelord :Scenario Planning; Machine Learning; Public Primary Education; Trends; Uncertainties;

  Sammanfattning : The Swedish students’ results have gradually decreased in international comparisons, wherefore the educational industry is experiencing an augmenting pressure for change. Simultaneously, the demand and supply of tools based on the Machine Learning (ML) technology is beginning to augment within the educational sector. LÄS MER

 2. 2. What role will blockchain play within the maritime shipping industry in five years? - A study using scenario planning to identify indicators of future industry transformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Ytterström; Lisa Lenberg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Maritime shipping; Blockchain; Scenario planning; Blockchain in maritime shipping; Scenario planning analysis; Scenario building;

  Sammanfattning : The strong majority of the total carriage within global trade today is seaborne. Huge amounts of goods are handled and transported with maritime shipping everyday, making the industry one of the more prominent in terms of affecting the global economy. LÄS MER

 3. 3. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 4. 4. DECISION-MAKING FOR AUTONOMOUS CONSTRUCTION VEHICLES

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Gallardo Marielle; Chakraborty Sweta; [2019]
  Nyckelord :shared-space users; MPDM; timing analysis; planning and decision-making; autonomous vehicle; MDP; reinforcement learning; social force model;

  Sammanfattning : Autonomous driving requires tactical decision-making while navigating in a dynamic shared space environment. The complexity and uncertainty in this process arise due to unknown and tightly-coupled interaction among traffic users. LÄS MER

 5. 5. Dynamic path planning for collision avoidance in a robotized framework for autonomous driving verification

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Self-driving vehicles is a highly anticipated technology for increasing the safety and efficiency of automotive transportation systems by removing the risk of human errors. Volvo Car Corporation is determined to produce vehicles of full autonomy and highest safety within the near future. LÄS MER