Sökning: "scenariostudie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet scenariostudie.

 1. 1. Konferenshotell och covid-pandemins effekter : En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emilia Jeppsson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konferenshotell; mötesindustrin; hotellindustrin; resiliens; COVID-19; konferens; hybridmöte; krishantering; scenariostudie;

  Sammanfattning : Denna studie söker att utforska vilka effekter och konsekvenser covid-pandemin kan ha på konferensverksamhet som bedrivs på hotell i Sverige. Genom en scenariostudie undersöks hur framtidens marknad för konferenser som en del av hotellverksamhet i Sverige kan se ut med hänsyn till covid-pandemins effekter. LÄS MER

 2. 2. The Future (of the) Office : A Scenario Study of what the Future Office could look like due to the Progress of Digitalisation

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Astrid Ålander; Astrid Lundman; [2021]
  Nyckelord :Future Office; Future Scenario; Office Market; Digitalisation; Office Digitalisation; Framtidens Kontor; Framtidsscenario; Kontorsmarknaden; Digitalisering;

  Sammanfattning : This thesis examined the future office by interviewing 16 participants according to the Delphi method. Participants were given the opportunity to share their individual opinions related to ten introductory questions. LÄS MER

 3. 3. Konsten att kombinera funktioner : En scenariostudie av hållbar urban mobilitet och vattenhantering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ludwig von Werder; [2021]
  Nyckelord :mångfunktionella gator; scenarioplanering; hållbar urban mobilitet; hållbar vattenhantering;

  Sammanfattning : Städer utgörs till 20–30 procent av gator, varför dessa är viktiga i arbetet med att minska städers bidrag till klimatförändringarna och att anpassa stadsmiljöer efter extremt väder. Mångfunktionalitet i stadsgator anses vara ett sätt att bemöta dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Arbetspendlingens roll i begränsningen av klimatförändringen : En backcastingstudie i skuggan av covid-19

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jacob Carlberg; Adam Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Public transport; Commuting; Tele-working; Backcasting; Covid-19; Kollektivtrafik; Arbetspendling; Backcasting; Hemarbete;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är klimatet och påverkan på miljön en av de viktigaste frågorna som bör ställas. Transportsektorn står för en stor del av de utsläpp som påverkar miljön och genom att minska utsläppen från transportsektorn kan frågor om klimatet adresseras. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för samhällsekonomisk värdering av temporära upplag av bergmassor i svenska storstäder : Scenariostudie i Göteborg med beaktande av livscykelanalys och kostnad-nytta-analys

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Rogbeck; Markus Bergquist; [2015]
  Nyckelord :LCA; CBA; samhällsekonomi; masshantering; transport; hållbarhet;

  Sammanfattning : Vid byggnation i storstadsmiljöer används ofta material som förvarats eller utvinns långt ifrån byggnadsplatsen. Materialet transporteras långa sträckor och transporten antas utgöra en stor kostnad, både ekonomiskt och miljömässigt. LÄS MER