Sökning: "scenframställning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet scenframställning.

 1. 1. Uppvärmning för kroppens och röstens känslouttryck på scen - Ett sökande efter de inre känslorna utanpå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Fredriksson; [2019-09-23]
  Nyckelord :Uppvärmning; känslor; emotioner; mimik; ansiktsuttryck; gestik; kroppshållning; position; uttryck; känslouttryck; scenspråk; scenframställning; skådespel; opera; sång; röst; talröst; repetition; musikalitet;

  Sammanfattning : Opera är sceniska och musikaliska uttryck sammanvävda och som operasångare förväntas du kunna förmedla känslor genom din sång och din scenframställning, men hur kan operasångaren hantera dessa, ofta stora känslouttryck, på ett sceniskt tydligt och trovärdigt sätt?I detta arbete skriver jag om den uppvärmning för känslouttryck i kropp och röst som jag skapat inför, och provat under, repetitionsperioden och föreställningsperioden för operan Dido & Aeneas. Uppvärmningen baseras på 8 grundkänslor och 28 sekundära känslor som med hjälp av traditionell och retorisk gestik kopplas ihop med universella ansiktsuttryck. LÄS MER

 2. 2. ”Vad lär improvisation?” – En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Fors; [2015]
  Nyckelord :Improvisation; närvaro; lek; Vygotskij och socioku;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna uppsats behandlar improvisationsteater med fokus riktat mot teaterundervisning igymnasieskolan. Syftet har varit att undersöka vad deltagare som gårimprovisationsteaterkurs upplever att de lär sig av improvisation för att se vadimprovisation skulle kunna lära elever på gymnasiet och om improvisation kan hjälpaelever att utveckla förmågan till scenisk närvaro. LÄS MER

 3. 3. A differentially steered drive unit for autonomous stage wagon

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marina Rantanen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is more to theatre than meets the eye. Getting the stage ready for a show often means moving ungainly, heavy and irregularly shaped props. Visual Act is an independent company providing theatres, TV-production sets, sporting and cultural events with technology and props. LÄS MER

 4. 4. Picknick på scenfältet : eller, Vad är det fråga om?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Teaterhögskolan i Malmö

  Författare :Maria Granhagen; [2006]
  Nyckelord :skådespelares yrkesroll; skådespelarkonsten; scenframställning; sceniskt arbete; Theater theory and history; Teatervetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER