Sökning: "scenisk gestaltning av"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden scenisk gestaltning av.

 1. 1. Scenisk gestaltning i ensembleämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Catharina Stensved; [2019]
  Nyckelord :scenisk gestaltning; ensembleundervisning; pedagogik; konstnärligt uttryck; ramar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka några verktyg som kan användas för att främja det sceniska uttrycket hos varje individ i en ensemblegrupp på gymnasiet. Genom observation samt kvalitativa intervjuer med tre personer som på olika sätt har expertis inom sceniskt arbete, hämtade jag inspiration för att utveckla och designa en workshop i scenisk gestaltning. LÄS MER

 2. 2. Digitalt kompetent? : En studie kring hur bildlärare resonerar kring, och arbetar med, elevers digitala kompetens i bildklassrummet, samt hur elever kan definiera och gestalta digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Charlotte Kvarnström; [2018]
  Nyckelord :Digital competence; digitalizing; visual arts; sociocultural theory; design for learning; theory of capital; Digital kompetens; digitalisering; bildämnet; sociokulturell teori; design för lärande; kapitalsteori;

  Sammanfattning : Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle, och digitala verktyg är en naturlig del av människors vardag. Skolverket har inför hösten 2018 ändrat i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen för att ge elever en större digital kompetens att kunna hantera den nya digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta visor från Östergötland - Ett sökande efter sånglig identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik Description in artistic process; utbildningsvetenskap; konstnärlig processbeskrivning; scenisk gestaltning; ReeBoot Omstart; interpretation; sångteknik; Folkmusik; identitet; Visor; folk music; folk songs; identity; Scenic form; singing technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under en period mellan 1700-talet till början av 1900-talet upptecknades en mängd folksånger och danslåtar i Östergötland, min hembygd. Syftet med detta arbete är att artikulera kunskap om en scenmusikalisk process som i sin tur haft som mål att synliggöra detta material: genom att välja ut, arrangera, programsätta och tillsammans med medmusiker framföra östgötska visor har jag i en processbeskrivande fallstudie velat undersöka hur de kan bilda en scenmusikalisk helhet som kommunicerar detta skiftande historiska material till en publik i vår tid. LÄS MER

 4. 4. Låt musiken beröra : interpretationens betydelse för skillnader i uttryck inom sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecca Häller; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; uttryck; känsla; interpretation; sånginterpretation; musikalisk gestaltning; textlig gestaltning; scenisk gestaltning; sångteknik; sångtexter; instudering; Stanislavskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att med hjälp av gestaltning och interpretation inom sång, jämföra skillnaderna i uttrycket utifrån ett videodokumenterat före- och efterresultat. Jag använde mig av två olika tekniker på fyra låtar och innan instuderingen började filmades det när jag sjunger varje låt för att få ett före-resultat. LÄS MER

 5. 5. ÅH, HERREGUD! En musikalisk FÖRställning från BB till Hospice!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martina Pettersson Lindgren; [2016-10-14]
  Nyckelord :Scenisk gestaltning; tro; tvivel; humor; Majken Johansson; Tomas Tvivlaren; Yentl; Rent; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas en scenisk gestaltning där begreppen tro, tvivel, acceptans och trots står i centrum. Utgångspunkten för arbetet med den sceniska gestaltningen var en personlig upplevelse, en moders död i samband med en dotters födelse. LÄS MER