Sökning: "schöffen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet schöffen.

 1. 1. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Europakonventionens krav på oavhängiga och opartiska lekmannadomare - En jämförelse mellan Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; komparativ rätt; folkrätt; nämndemän; Schöffen; artikel 6.1 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lekmannadomare förekommer i många rättsordningar som är anslutna till Europakonventionen. I Sverige utses nämndemän av politiska partier i kommun- och landstingsfullmäktige. LÄS MER