Sökning: "schema"

Visar resultat 1 - 5 av 593 uppsatser innehållade ordet schema.

 1. 1. Tryggare pedagoger i förskolans dramaundervisning - Ett utvecklingsarbete om pedagogers förutsättningar och möjligheter att använda drama.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Fernberg; Lisa Wålm Andersen; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; trygghet; drama; pedagoger; förskollärare; självkänsla; utvecklingsarbete; aktionsforskning.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla pedagogers möjligheter att använda drama i förskolan. En förhoppning är även att pedagogernas trygghet inför att använda drama i verksamheten, ska öka genom detta utvecklingsarbete. LÄS MER

 2. 2. La Révolte chez Rieux. Analyse sémiotique du personnage principal dans La Peste d'Albert Camus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mohamed Zohir; [2024-02-15]
  Nyckelord :Analyse sémiotique; rôle thématique; l’homme révolté;

  Sammanfattning : Dans cette étude, nous réalisons une analyse sémiotique du personnage principal, le Dr Rieux, dans La Peste d'Albert Camus. Nous utilisons un schéma actantiel pour comprendre le rôle du protagoniste dans l'histoire. LÄS MER

 3. 3. "Antingen är idrotten succé eller katastrof" : En kvalitativ studie om idrottslärares utmaningar med elever med NPF-anpassningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johan Ahlström; Johanna Spring; [2024]
  Nyckelord :NPF-anpassningar; Stöd; NPF;

  Sammanfattning : Purpose and Research Questions: The purpose of the essay is to examine how well teachers in primary schools perceive that the education they have received has provided them with the prerequisites to meet students with neurodevelopmental disorders (NPF) in primary education.The study also aims to investigate the specific practices they employ and the professional development they have undertaken in connection to neurodevelopmental disorders. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och sjukfrånvaro : En kvalitativ studie om faktorer som påverkar sjukfrånvaron bland undersköterskor inom hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gentiana Elezaj; Harsimran Kaur; [2024]
  Nyckelord :Sjukfrånvaro; arbetsmiljö; hemtjänst; arbetsbelastning; stress; fysisk hälsa; psykisk ohälsa; resurspass; personalbrist; personalomsättning; psykosociala arbetsmiljö; stressorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldreomsorgen riktar in sig på de äldre och sårbara individerna i samhället som, av olika anledningar, är helt eller delvis beroende av hjälp och stöd från andra för att klara av sin vardag. Vilket starkt kan kopplas till den offentliga förvaltningen av flera skäl, dels eftersom det offentliga i stort sett står för finansieringen inom äldreomsorgen, och dels för uppbyggnaden av det svenska välfärdssystemens betydelse när det kommer till att vårda och ta hand om äldre människor. LÄS MER

 5. 5. Method and Tooling for Automated Conformance Checking between Architecture - design and Implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Vibha Satyam; [2023-10-25]
  Nyckelord :Architecture Model; UML diagram; implementation; coding; conformance checking; mapping schema; parsing tool;

  Sammanfattning : Many software and/or automotive companies use UML models to write the requirements and later they are implemented by coding. Involving multiple engineers from different teams makes the whole process complex and cumbersome. LÄS MER