Sökning: "schemaplanering i vården"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden schemaplanering i vården.

 1. 1. Schemalagd utbrändhet : Risker och konsekvenser med verksamhetsstyrd schemaplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmie Edin; Johanna Nyman; [2019]
  Nyckelord :nurse; burnout; work environment; stress; sleeping problems; risk factors; sjuksköterska; utbrändhet; arbetsmiljö; stress; sömnproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Sjukskrivning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte något konkret svar på varför. Inom den forskning som finns anges ofta sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor för både stress och utbrändhet. LÄS MER

 2. 2. Skiftarbete hos sjuksköterskor och patientsäkerhet : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Brita Hernborg; Anna Nordin; [2013]
  Nyckelord :litteraturöversikt; medicinska fel; patientsäkerhet; skiftarbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen i USA och de Europeiska länderna arbetar skift. Merparten av alla sjuksköterskor arbetar skift under någon period av yrkeslivet. Skiftarbete inom vården kan inte likställas med industriella yrken på grund av patientansvaret. LÄS MER

 3. 3. Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Suzanne Manner Winter; [2007-03-23]
  Nyckelord :perioperativ dialog; information; perioperativ omvårdnad; kostnad; kostnadseffektivitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Preoperativ vård grundas i humanistiska och omvårdnadsetiska antaganden på nyttan av en välinformerad patient. Den perioperativa vårdprocessen med en pre- intra- och postoperativ del presenterades i USA år 1985 och har därefter utvecklats i Sverige av von Post. LÄS MER