Sökning: "scheynius"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet scheynius.

 1. 1. Varumärkesidentitet i det nya medielandskapet : En fallstudie i Eytys visuella bildkommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elinor Lundevall; Felix Scheynius; [2016]
  Nyckelord :Varumärkesidenitet; visuell bildkommunikation; det nya medielandskapet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett modeföretag skapar en varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation i det nya medielandskapet. Uppsatsen bygger på en fallstudie av modeföretaget Eytys visuella bildkommunikation på den digitala kommunikationskanalen Instagram. LÄS MER

 2. 2. Introduktionen som försvann - lanseringen av litauiska noveller till en svensk läsekrets.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för baltiska språk

  Författare :Erling Johansson; [2012]
  Nyckelord :Lithuania; Lithuanian; translate; short story; Sweden; Swedish; Biliunas; Kreve; Vienoulis; Seinius; Savickis; Cvirka; Orintaite; Bohman; Öller; Litauen; litauiska; översatt; novell; svenska; Biliunas; Kreve; Vienuolis; Scheynius; Savickis; Cvirka; Orintaite; Bohman; Öller;

  Sammanfattning : This work concerns the book "Litauiska noveller" [Lithuanian Short Stories],  a collection of nine Lithuanian short stories translated into Swedish by noted Finnish diplomat Ragnar Öller (1893-1960) and tutor and  journalist Nils Bohman (1902-1943).  The authors of the nine short stories are Jonas Biliūnas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Žukauskas-Vienuolis, Ignas Jurkunas-Scheynius, Jurgis Savickis, Petras Cvirka, and Petronėlė Orintaitė. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av stöd från barnmorskor i samband medmedicinsk hemabort : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Hanna Scheynius; Josefin Lager; [2010]
  Nyckelord :Abortion; experience; midwife; support; Abort; barnmorska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Medicinsk abort innebär avbrytande av graviditet på farmakologisk väg, det kan utföras tilloch med nionde graviditetsveckan. Hemabort innebär att kvinnor slutför en medicinsk abort isitt hem, det har varit tillåtet i Sverige sedan 2004. Tidigare studier visar att kvinnor uppleverhemabort som mer naturligt än abort utförd på sjukhus. LÄS MER