Sökning: "schizofreni bemötande vård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden schizofreni bemötande vård.

 1. 1. Att ha en familjemedlem med schizofreni; utifrån familjens perspektiv : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jutarat Tiangmon; Elsa Tesfagabir; [2020]
  Nyckelord :Familjer; Familjefokuserad omvårdnad; Litteraturöversikt; Närståendeomsorg; Schizofreni; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni som långvarig svår psykisk sjukdom med psykiska funktionshinder påverkade inte enbart den drabbade individen utan även familjens välmående. Familjen och dess attityder ansåg vara en viktig tillgång till den sjukes vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Livet som ohälsa eller hälsa - patientens upplevelse av sjuksköterskans vårdande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Miriam Brännström; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; Psykisk funktionsnedsättning; Schizofreni; Bipolär sjukdom; Upplevelse; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för människors lika värde. Sjuksköterskans omvårdnad är till för att lindra symptom och att patienten skall fungera i vardagen. Patienter med allvarlig psykisk ohälsa avlider i genomsnitt 20 år tidigare än övriga befolkningen, de avlider ofta av behandlingsbar fysisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med schizofreni upplever sin livskvalité : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nariman Abou-Soultan; Ahmed Abujazar; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Nursing; Schizophrenia; Quality of life; Erfarenheter; Livskvalité; Omvårdnad; Schizofreni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en form av psykos som är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom och livstidsrisken för att insjukna är 0.8 % i Sverige. Personer med schizofreni upplever förändrad verklighetsuppfattning på grund av symtom som exempelvis rösthallucinationer och vanföreställningar. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande -vid förstagångsinsjuknande i psykos

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Veronica Haglund; Linnea Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Närstående; Psykos;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att vara närstående till någon som drabbas av psykisk ohälsa. En psykos kännetecknas av förvriden verklighetsuppfattning med vanförställningar och hallucinationer. Den vanligaste orsaken till insjuknande i psykos är schizofreni. LÄS MER