Sökning: "schizofreni röster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden schizofreni röster.

 1. 1. Att leva med Schizofreni

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Suzan Sharifi; Hayat Hayek; [2008]
  Nyckelord :Schizofreni; upplevelse; relationer; ohälsa; sjukvård;

  Sammanfattning : Schizofreni är en allvarlig, psykisk sjukdom med mentala störningar och förlust av kontakt med verkligheten. Sjukdomen påverkar hela personens livssituation. Syftet med denna litteratur studie var att beskriva hur det är att leva med schizofreni. Metoden som används var en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Hur människan med schizofren sjukdom upplever sin livsvärld och mötet i vården?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Svante Ljunggren; [2008]
  Nyckelord :schizofrenia; nursing; experience; lifeworld; nurse-patient relationship; biographies; qualitative;

  Sammanfattning : Efter psykiatrireformen i mitten av 1990-talet övergick Sverige från den tidigare institutionsbaserade vården till den idag kommunbaserade vården. Vi som vårdare kan nu träffa på människan med schizofren sjukdom var vi än jobbar, då människan med schizofren sjukdom även får kroppsliga sjukdomar. LÄS MER