Sökning: "school as an arena"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden school as an arena.

 1. 1. Skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär : En kvantitativ studie gjord bland gymnasieelever i årskurs tre i Västmanlands län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Loi Grahn; [2019]
  Nyckelord :High-school students; stress; somatic complaints; sence of coherence; gymnasieelever; KASAM; stress; psykosomatiska besvär;

  Sammanfattning : Stress och psykosomatiska besvär har under de senaste åren varit ett växande hälsoproblem i samhället, där barn och unga självrapporterat att de mår sämre. Skolan är en arena där barn och unga befinner sig till stor del av sin vakna tid, vilket avser vikten till att förebygga den ökade stressnivån bland elever. LÄS MER

 2. 2. “Det förebyggande, det är ju egentligen grunden till allt men det är också det man gör minst” : En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på förebyggande arbete med nätmobbning och deras förhållningssätt till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marika Hellgren; Rebecca Sonnerstig; [2019]
  Nyckelord :school counselor; professional role; discretion; prevention; cyberbullying; social media; boundaries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze school counselors perspective on a preventive work with cyberbullying and social media in order to understand how they, in a digital age, perceive their professional role and discretion in a work with social media and preventing cyberbullying. A qualitative study was undertaken which included six semistructured interviews with school counselors who work with pupils between grade 4-9. LÄS MER

 3. 3. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Utomhusmiljön som rum för lärande : En kvalitativ studie om fritidshemspersonals uppfattningar av uterummet som arena för undervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Jansson; Jill Angleborn; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspersonal; utomhusmiljö; uterummet; rum; plats; Lefebvre; den föreställda dimensionen; den materiella dimensionen; den levda dimensionen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom ett rumsperspektiv undersöka hur fritidshemspersonal bedömer utomhusmiljön som arena för lärande i fritidshemsverksamhetens undervisning. Kunskap om området erhölls genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades med en tematisk analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Handboll- En arena för integration? : En kvalitativ intervjustudie av ett integrationsprojekt startat av en handbollsklubb

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ella Apelberg; Filippa Sarenbrant; [2019]
  Nyckelord :Integration; handball; social work; social capital; cultural capital; economic capital; symbolic capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Handball - as an arena for integration? : A qualitative interview study of an integration project started by a handball club The purpose of this study was to understand how the project HAF works with integration for the participating children. The study is based on six semi-structured interviews with people working with the project. LÄS MER