Sökning: "school canteen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden school canteen.

 1. 1. Public school catering's role in the transition towards a sustainable food system : opportunities of serving more legumes and less meat

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Stolt; [2020]
  Nyckelord :agroecology; public catering; school meals; dietary choice; legumes; public procurement; education;

  Sammanfattning : Public catering can have a considerable environmental and educational impact. A scenario of more legume and less meat consumption in Sweden was in the present study used as a tool to explore the possibilities of Swedish public school meals to become more sustainable. LÄS MER

 2. 2. Discussing the role of interaction design within design for sustainability

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Stephanie Neumann; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for sustainability; food waste; plate waste; behaviour intervention; eco-feedback technologies; service design;

  Sammanfattning : This paper describes a research through design project for reducing student’s food waste in a Swedish high school canteen. It was found that the design outcome is influenced by how a designer approaches the chosen problem space of sustainability. LÄS MER

 3. 3. Green Canteen : Field Experiments using Nudges in Balinese Middle School Canteens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astraea Bostrom Cabral; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Henriksdalsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sebastian Waller; [2018]
  Nyckelord :Henriksdalsskolan; Grundskola; Henriksdal; Sickla; Hammarby Sjöstad; Sebastian Waller; Sebastian; Waller; swaller; 2018; porotherm; ljusschakt; ljus; Examensarbete; Kandidatexamen; A31EXA;

  Sammanfattning : Detta dokument innehåller 2018 års kandidatprojekt av Sebastian Waller. Projektets syfte var att rita en tvåparallellig F-6-skola, för uppskattningsvis 420 elever. Vi valde i projektets början mellan två tomter, en i Mälarängen och en i Henriksdal. LÄS MER

 5. 5. Årstafältets skola och aktivitetscenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Årstafältet; skola; aktivitetscenter;

  Sammanfattning : Uppgiften i årets kandidatprojekt har handlat om lärandemiljöer. Den delen som jag har valt att jobba med har varit en del av en mellan- och högstadieskola för ca 540 elever på Årstafältet i Stockholm. Min del av programmet bestod av matsal, aula, elevhälsa, administration, specialsalar samt idrottshallar. LÄS MER