Sökning: "school commute"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden school commute.

 1. 1. Commuting to Skåne’s Regional Centers - A Quantitative Study of Opportunities and Possible Consequences for Students

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alva Rosager; [2019]
  Nyckelord :school commute; time geography; public transport; school choice; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Region Skåne has designated seven regional centers in Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad and Ystad. These centers are to be, among other things, providers of key services. LÄS MER

 2. 2. En kamp för ensamkommande barn & ungdomar - En kvalitativ studie om de gode männens roll och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Altruism; Ansvar; Ensamkommande barn; God man; Motivation;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att studera hur gode män ser på sin roll och sitt ansvar i förhållande till ensamkommande barn och ungdomar. Den undersöker även vilka insatser som genomförts, lyfter eventuella svårigheter och undersöker vilka motiv och drivkrafter de gode männen har för sitt engagemang. LÄS MER

 3. 3. Utformning av stationsnära miljö i Svalöv vid införande av persontågstrafik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Michael Norström Forsberg; Erik Korgol; [2017]
  Nyckelord :utformning av stationsnära miljö i svalöv vid införande av persontågstrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The world today faces many different environmental problems, which has a negative effect. These are both global, regional and local, which means that they affect all people. To be able to overcome this and be able to promote a long-term sustainability, it is essential that all contribute and take responsibility for it. LÄS MER

 4. 4. En undersökning utifrån den ramfaktorteoretiska modellen av tre folkbiblioteks förutsättningar att vara en resurs för högskolestudenter.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ola Kumlin; Mathias Olsson; [2006]
  Nyckelord :ramfaktorer; politiker; styrdokument; folkbibliotek; högskolestudenter; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the conditions three public libraries have to be a resource for university students. The libraries are all situated at a distance from universities that allow the students to commute between the university and their homes. LÄS MER