Sökning: "school counsellor"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden school counsellor.

 1. 1. ADHD inom skolan och BUP - en kvalitativ intervjustudie om kuratorns handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :ADHD; investigation; room for manoeuvre; jurisdiction.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background: The number of children diagnosed with ADHD has reached about 5 % in Sweden. It is important that children with these symptoms are being diagnosed. ADHD does not only affect the child himself, but also the parents. If ADHD is suspected in a student, the school conducts its own investigation. LÄS MER

 2. 2. Det ska vara ett levande dokument. : - En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på narkotikaförebyggande arbete i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Katja Jönsson; Erica Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Prevention; Drugs; School; Socialt arbete; Kurator; Förebyggande; Narkotika; Skola;

  Sammanfattning : During the last couple of years studies have shown that drug use among youths hasn’t decreased although the government of Sweden have added a strategy about alcohol, narcotic, doping and tobacco (ANDT) in 2011. There have been major studies about the subject. Despite this it has not been shown that any efforts have had an effect. LÄS MER

 3. 3. Skolans roll vid nätmobbning : En kvalitativ studie om hur sju skolkuratorer beskriver samverkan och deras arbete mot nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacob Levander; Casandra Roupé; [2021]
  Nyckelord :social work; cyberbullying; school; school counsellor; collaboration; Danermarks collaboration model; socialt arbete; nätmobbning; skolan; skolkurator; samverkan; Danermarks samverkansmodell;

  Sammanfattning : Cyberbullying is a phenomenon that has negative impact on children’s and adolescents’ mental health and can be categorized as a potential mental health issue. Research suggests that school climate, the school’s unity and collaboration between school counsellors and personnel and the work with students and guardians is of importance in preventing and acting against cyberbullying. LÄS MER

 4. 4. Skolkurativa perspektiv på att främja psykisk hälsa : Att hantera och hanteras i skolans dramaturgi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marinette Kindeland; [2020]
  Nyckelord :School social work; youth mental health; health promoting work; mental illness prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Marinette Kindeland Title: School Social Work’s perspective on Promoting Mental Health – to be handled and to handle in the School Dramaturgy Supervisor: Alexandru Panican Assessor: Anna Angelin From the 1980s until today, a doubled number of youths are suffering from mental illness in Sweden. One of the most important institutions that meet and socialize young people, are schools. LÄS MER

 5. 5. "Var inte rädd utan kör på!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Sundin; Tina Teandersson; [2020]
  Nyckelord :gymnasievalet; habitus; mansdominerade yrkesprogram; normbrytande val; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att hela befolkningens kunskaper och kompetens tillvaratas. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är dock till stor del könssegregerad. LÄS MER