Sökning: "school counselor"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden school counselor.

 1. 1. Det är naivt att prioritera bort oss : Skolkuratorer om arbetet med elevers psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Skau; [2021]
  Nyckelord :mental health; mental illness; school counselor; students; prevention and promotion;

  Sammanfattning : Psykisk hälsa är viktigt att arbeta med vilket är något som skolan bör bidra till. Studier tyder på att det är effektivt att arbeta främjande och förebyggande mot psykisk ohälsa för att minska risken för elevers insjuknande. LÄS MER

 2. 2. “Den som har mandat och definiera om man är utsatt för ett våld, är ju den som är utsatt” : En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete med pojkars våld mot flickor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Nilsson; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :School counselor; preventive work; violence; gender perspective; domestic violence; Skolkurator; förebyggande arbete; våld; genusperspektiv; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : In order to reduce and prevent domestic violence, preventive work needs to begin at an early age. In previous research it is suggested that preventive work needs to begin as early as between grade six and eight. Recently, it has been discovered that many young people have a distorted view of what constitutes a healthy and equal relationship. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorers perspektiv på ungdomars psykiska hälsa relaterat till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Thea Emilsson Forss; Julia Järnkrok; [2021]
  Nyckelord :mental health; mental ill-health; social media; school counselor; adolescent; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; sociala medier; skolkurator; ungdom;

  Sammanfattning : Det finns en oro att sociala medier kan vara en orsak till den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar, samtidigt visar forskning att sociala medier medför positiva följder. Syftet är att undersöka skolkuratorers erfarenheter av vilken inverkan sociala medier har på ungdomars psykiska hälsa och dessutom belysa hur de hanterar detta i arbetet. LÄS MER

 4. 4. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 5. 5. "Möta dem där de är" : En kvalitativ studie om samtalsstöd till ungdomar i kris och sorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Grevlund; Linea Mörck; [2021]
  Nyckelord :Alliance; crisis; grief; adolescents; counseling; Allians; kris; sorg; ungdomar; stödsamtal;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate from the perspective of professional supportive counselors and therapists how they approach adolescents in their grief and crisis management. This study was based on six semi-structured interviews with school counselors, a counselor on a youth clinic and a psychotherapist. LÄS MER