Sökning: "school grounds"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden school grounds.

 1. 1. Skolsegregation : En kvalitativ jämförande studie med inslag av diskursanalys om skolsegregation på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Šejla Hrustanović; [2019]
  Nyckelord :School segregation; Education policy; Educational board; Principal; Municipal; Government; Street-level bureaucracy; Skolsegregation; Utbildningspolitik; Utbildningsnämnd; Huvudman; Kommun; Regering; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : Today the Swedish education system faces major challenges. This research deals with school segregation and the differences in and among Swedish municipalities, more specifically between Kalmar and Karlskrona. LÄS MER

 2. 2. Varning och återkallelse av lärarlegitimation : Systematisering, problematisering och undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Skoljuridik; lärarlegitimation; förvaltningsrätt; lärarprofession;

  Sammanfattning : On July 1, 2011, a system of teacher certification was introduced through the Act (2011: 189) amending the Swedish Education Act. The intention of a system of teacher certification was to make it harder for people without adequate education to work as teachers. LÄS MER

 3. 3. "Vi skulle kunna använda datorerna mer än vad vi gör" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av en-till-en-konceptet i svenskämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Adam Johansson-Qvick; [2019]
  Nyckelord :En-till-en; 1:1; svenskundervisning; SAMR;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling i skolan går i takt med den teknologiska utvecklingen av det omgivande samhället. Ny och mer lättillgänglig teknologi skapar nya möjligheter för skolan. Som en följd implementerar allt fler skolor en-till-en på olika grunder. LÄS MER

 4. 4. Minska matsvinnet i skolan : Ett pilotprojekt på tre grundskolor i Ljusdals kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Pekin Enver; [2019]
  Nyckelord :Foodwaste; Platewaste; Nudging för beteendeförändring; Informationskampanjer och Matsvinn.;

  Sammanfattning : Författaren (Enver Pekin) har valt att fördjupa sig i ämnet matsvinn och mer specifikt har arbetet varit riktad mot matsvinn på grundskolor.  Matavfall är avfall som oundvikligt uppstår och kan vara fiskben, kaffesump och äggskal. Matsvinn är den del av matavfallet som hade kunnat användas om det omhändertagit på ett annorlundasätt. LÄS MER

 5. 5. Expats´ in Zürich : A qualitative study of expats´ reasons and choices regarding integration, education and social grounds

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Andersson; [2019]
  Nyckelord :expats; education; Switzerland; sociology; international schools; integration; educational strategies; cosmopolitanism; Pierre Bourdieu; expats; Schweiz; utbildningssociologi; internationella skolor; integrering; utbildningsstrategier; kosmopolitism; pierre bourdieu;

  Sammanfattning : This study examines expats and their families in the canton of Zürich, Switzerland. Their reasons and choices regarding integrating (or not) into the Swiss society, educational strategies for their children and possessed capital assets upon arrival in Switzerland is the three problem statements being explored. LÄS MER