Sökning: "school librarian"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden school librarian.

 1. 1. Skolbibliotekariens många kompetenser : En intervjustudie med sju utbildade gymnasiebibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ingrid Backan; Karolina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :competencies; practice; profession; school librarian; school library; role; education; student achievement; kompetens; praktik; profession; skolbibliotekarie; skolbibliotek; roll; utbildning; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att påvisa vad skolbibliotekarier bidrar med är ett mål som finns inom biblioteksforskning. Idag finns det ingen fråga om att skolbibliotekarier har en del i elevers utveckling tack vare flertal studier som påvisar hur bemanning, arbetstimmar och utbildad personal har en positiv inverkan på elevresultat. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekariens självbild : Och hur den påverkar den upplevda positionen i skolverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lina Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotekarie; skolbibliotek; identitet; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The self-image of the school librarian: and how it affects the perceived status in a school environment. This paper examines the role of the school librarian and how they perceive themselves and how they think other actors in the school environment perceive them. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga bibliotekarien? : En studie av meröppna bibliotek och professionen i Norrbotten och Västerbotten våren 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Riekkola; [2020]
  Nyckelord :More-opened; Public library; Profession; Jurisdiction; Identity; meröppet; folkbibliotek; profession; jurisdiktion; identitet;

  Sammanfattning : More-opened hours is a fast-growing service at public libraries in Sweden. The aim of this thesis is to examine how this new operations impacts the profession. LÄS MER

 4. 4. Legimus i skolan : Skolbibliotekariens sociala praktik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linda Allard Forsman; Karin Taberman; [2020]
  Nyckelord :Talböcker; Legimus; Läsnedsättning; MTM; Talboksanvändare; Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Grundskola; Elever;

  Sammanfattning : The objective of this qualitative study is to examine the use of talking books in school libraries in Sweden, and to identify the key factors for using the Legimus app successfully. There are several laws, regulations and policy documents concerning the educational function of school libraries which specifically mention pupils’ right to learn taking into account their own specific circumstances. LÄS MER

 5. 5. Att läsa är som att fara till månen : Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Elofsson; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. LÄS MER