Sökning: "school meal"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden school meal.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Mat- och måltidssituationen hos innebandyspelare på riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Märta Jakobsson; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :elitidrottande ungdomar; elitidrott; innebandy; måltidssituation; kost; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomar som vill nå eliten inom innebandy behöver äta optimalt för att prestera på träningar, matcher och i skolan. Kosten är en viktig faktor eftersom ungdomarna fortfarande är i en tillväxt- och utvecklingsfas och en felaktig kosthållning kan leda till skador, sömnsvårigheter och ätstörningar. LÄS MER

 3. 3. Skolopticon

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Texas Sparring; [2018]
  Nyckelord :Skola; Årsta; Idrott; Slöjd; Grundskola; Östberga; Årstafältet;

  Sammanfattning : Byggnades utförande bygger på några enkla tankar. Ena är att jag inte ville bryta upp dom flödena som redan finns på platsen. Detta gjorde jag genom att göra “håll” i bygnaden på ett ställe där redan ett flöde gick sen fick resten av byggnaden gå i liv med flödena. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers konsumtion av och inställning till vegetarisk mat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Ingelsson; Martina Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :Vegetarian food; attitudes; consumption; students; Vegetarisk mat; inställning; konsumtion; högstadieelever;

  Sammanfattning : Bakgrund Vegetarisk mat har både miljö-och hälsomässiga fördelar. Kostmönster formas i tidig ålder och hemmet har visat sig kunna påverka barns inställning till vegetarisk mat, beroende på vilka livsmedel som finns i hemmet samt hur familjen konsumerar och förhåller sig till den. LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse har kosten för studieresultatet : På vilka sätt påverkar hälsovanorna betyget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anita Säfbom; [2017]
  Nyckelord :diet; meal habits; study results; health score; principal component analysis; Kost; måltidsvanor; studieresultat; hälsopoäng; principalkomponentanalys;

  Sammanfattning : Finns det någon substans i uttrycket ”du blir smartare av att äta fisk”, eller är det bara en myt? Syftet med studien är att undersöka om kosten, sömnen och fysisk aktivitet har någon betydelse för elevernas studieresultat, i form av betyg i grundskolans årskurs 8, samt om det finns skillnader kopplat till kön. Att belysa vad som är viktigt i kostens sammansättning, måltidsvanor och hur det påverkar kognitionen. LÄS MER