Sökning: "school meal"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden school meal.

 1. 1. Både flickor och pojkar behöver utmanas : En studie med fokus på förskollärares bemötande av flickor ochpojkar i förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Yasmine Mörlin Nyström; Jennifer Gävert; [2019]
  Nyckelord :Gender; gender equality; curriculum; treatment; gender perspective; Genus; jämställdhet; läroplan; bemötande; genusperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare bemöter flickor och pojkar i vardagliga situationer i förskolans verksamhet. Den 1 juli 2019 kommer det ut en reviderad läroplan för förskolan som kommer behandla genus samt jämställdhet mer ingående. LÄS MER

 2. 2. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 3. 3. Mat- och måltidssituationen hos innebandyspelare på riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Märta Jakobsson; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :elitidrottande ungdomar; elitidrott; innebandy; måltidssituation; kost; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomar som vill nå eliten inom innebandy behöver äta optimalt för att prestera på träningar, matcher och i skolan. Kosten är en viktig faktor eftersom ungdomarna fortfarande är i en tillväxt- och utvecklingsfas och en felaktig kosthållning kan leda till skador, sömnsvårigheter och ätstörningar. LÄS MER

 4. 4. Skolopticon

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Texas Sparring; [2018]
  Nyckelord :Skola; Årsta; Idrott; Slöjd; Grundskola; Östberga; Årstafältet;

  Sammanfattning : Byggnades utförande bygger på några enkla tankar. Ena är att jag inte ville bryta upp dom flödena som redan finns på platsen. Detta gjorde jag genom att göra “håll” i bygnaden på ett ställe där redan ett flöde gick sen fick resten av byggnaden gå i liv med flödena. LÄS MER

 5. 5. Högstadieelevers konsumtion av och inställning till vegetarisk mat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Ingelsson; Martina Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :Vegetarian food; attitudes; consumption; students; Vegetarisk mat; inställning; konsumtion; högstadieelever;

  Sammanfattning : Bakgrund Vegetarisk mat har både miljö-och hälsomässiga fördelar. Kostmönster formas i tidig ålder och hemmet har visat sig kunna påverka barns inställning till vegetarisk mat, beroende på vilka livsmedel som finns i hemmet samt hur familjen konsumerar och förhåller sig till den. LÄS MER