Sökning: "school nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden school nurse.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelser av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Hedlund-Örevik; Jonna Jarlemark; [2022]
  Nyckelord :Adolescents ; Consent; Education; Sexual health; School nurse; Samtycke; Sexuell hälsa; Skolsköterska; Undervisning; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomsåren är utvecklingen av sexualitet och den sexuella hälsan en viktig del av livet. Kunskap om sex och samlevnad främjar den sexuella hälsan, att för första gången få en sexuell upplevelse med en annan person blir mer positiv om ungdomar har kunskap om sex- och samlevnad. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Wennerström; Jeanette Jern; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Pediatric obesity; Experience; Parent; Sjuksköterska; Övervikt hos barn; Upplevelser; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med överviktsproblem ökar i världen och är ett växande problem även i Sverige. Övervikt hos barn i tidig ålder ökar risken för att barnen senare i livet ska drabbas av följdsjukdomar vilket gör att det är viktigt att tidiga åtgärder vidtas. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer för elever 13-18 år med problematisk skolfrånvaro : En systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Deniz Duman; Helen Odzic Pohl; [2022]
  Nyckelord :problematic school absence; school refusal; risk factors; attendance; school; pupil; school nurse; problematisk skolfrånvaro; skolvägran; riskfaktorer; skola; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Fler och fler elever har svårt med att gå i skolan. Problematisk skolfrånvaro påverkar eleven, familjen, skolan och till sist samhället. Skolsköterskans profession utgör en essentiell del för att bemöta och stödja elever genom att uppmärksamma riskfaktorer för ökad frånvaro i skolan och med detta främja elevers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att stå bredvid en cancersjuk syster eller bror

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linn Sundling; Alva Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Cancer; Child; Nursing; Siblings’ experiences; Barn; Cancer; Syskons upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag drabbas cirka 350 barn i Sverige av cancer varje år. I många fall har det sjuka barnet friska syskon som hamnar på sidan av sjukdomen, till följd av bland annat tuffa behandlingar och biverkningar som kräver föräldrarnas uppmärksamhet. LÄS MER