Sökning: "school segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden school segregation.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Skolsegregation : En fallstudie över etnisk och socioekonomisk skolsegregation på Frödingskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonna Grandics; Isabelle Laakkonen Johansson; [2018]
  Nyckelord :Skolsegregation; det fria skolvalet; socioekonomisk samt etnisk bakgrund; elevsammansättning; slutbetyg;

  Sammanfattning : Det fria skolvalet infördes år 1992 för att möjliggöra en social förflyttning i grundskolan. Reformen syftade till att föräldrarnas socioekonomiska samt etniska bakgrund inte skulle påverka elevers betyg. LÄS MER

 3. 3. Segregation and Territorial Stigmatisation in Western European Cities under an identity perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Suzanne Chibli; [2018]
  Nyckelord :urban segregation; territorial stigmatisation; identity; identity strategies theory; suburbs; Rosengård; Vaulx-en-Velin; Zlatan Ibrahimovic; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore and compare the segregation and the stigmatisation of inhabitants living in so-called ‘disadvantaged neighbourhoods’ through an identity perspective in the two cities Malmö (Sweden) and Lyon (France). I demonstrate that in addition to income factor, identity participates in territorial stigmatisation and reinforces urban segregation, that is the progressive clustering of certain populations in specific neighbourhoods. LÄS MER

 4. 4. Sex segregation in the maritime industry Why are there so few women?

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :Jon Ståhl; Rickard Hermansson; [2018]
  Nyckelord :sex segregation; maritime industry; personality; interest; harassment;

  Sammanfattning : This study examines why there are fewer women than men in the maritime industry, howstudents perceive their education and if it is possible to obtain a typical personality profile ofthe students. Data was collected using semi- structured interviews and personalityassessment based on the five-factor model. LÄS MER

 5. 5. Perceived teacher support and student psychosomatic health complaints : Exploring the role of schools' student composition and gender

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Isabelle Holmin von Saenger; [2018]
  Nyckelord :Psychosomatic health complaints; perceived teacher support; adolescent health; school context; social disorganisation theory; pedagogic segregation; gender;

  Sammanfattning : Mental health problems have increased among adolescents in Sweden and research suggests that contextual matters could be of importance over and beyond individual socio-demographic characteristics. One such social context is school, where both the student composition of the school and its support can influence student health. LÄS MER