Sökning: "school-bullying"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet school-bullying.

 1. 1. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 2. 2. School bullying in contemporary Greece : An empirical examination of school bullying and its prevention in the Greek press

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :GEORGIOS MILIOTIS; [2017]
  Nyckelord :bullying; victimization; violence;

  Sammanfattning : School bullying and its prevention have emerged very recently as a crucial topic in the Greek research and media. This thesis uses three bullying cases reported in one of the largest morning newspapers in Greece to analyze the discussions around the definition of bullying and its consequences, causes and solutions. LÄS MER

 3. 3. Mobbning i skolan / bullying in school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Blazevska; Emira Mustafa; [2014]
  Nyckelord :School- bullying-;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare och pedagoger arbetar för att motverka mobbning i skolan. Det empiriska materialet är insamlat på en F- 5 grundskola i en större kommun i södra Skåne. LÄS MER

 4. 4. Kränkt : En intervjustudie om mobbning i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sunna Olsson; [2013]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; självbild; skolklimat; skolpersonal; farstametoden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal i skolan beskriver mobbning och arbetet mot mobbning. Problemformuleringarna var: Hur beskriver skolpersonal mobbning, hur beskriver skolpersonal förebyggande och upptäckt av mobbning samt hur beskriver skolpersonal hantering av mobbning och dess följder. LÄS MER

 5. 5. Mobbning : en undersökning om antimobbningsarbete

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexandra Fast; [2012]
  Nyckelord :Bullying; anti-bullying program; Friends; Olweus; school-bullying; Mobbning; Antimobbningsprogram; Friends; Olweus; skolmobbning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete belyser hur svenska skolor arbetar mot mobbning. Mobbning är ett stort problem som orsakar stor oro bland skolbarn. 1969 ville läkaren Peter-Paul Heinemann uppmärksamma mobbning då han upptäckte att många barn blev mobbade och att vuxna inte brydde sig. LÄS MER