Sökning: "school-to-work transition"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden school-to-work transition.

 1. 1. Vad händer efter musikhögskolan? En studie om karriärövergång mellan musikhögskolan och musikeryrket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Barani; Alexandra Foschi; [2020]
  Nyckelord :musician; music education; competences; school-to-work; labour market; Musiker; musikutbildning; kompetens; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur nuvarande och tidigare musikerstudenter på svenska musikhögskolor får ta del av arbetsmarknadsrelaterade kunskaper inom sin utbildning och genom till yrkesverksamma musiker. Vi har utifrån våra frågeställningar fokuserat på vilka kompetenser som informanterna fått ta del av och hur de upplevt att skolan mött dessa kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Övergången mellan skola och arbete : En studie om den förlängda övergången för personer som av eget val haft flera olika sysselsättningsstatus samt vad de upplever som ett attraktivt arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emmie Johansson; Carolinn Arneng; [2019]
  Nyckelord :Careership; school-to-work-transition; decision-making; transitions; choice; labour markets; Sweden;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit tydligt att de ungas övergång från skola till arbete, “school-to-work transition”, har förändrats. Det innebär att övergången idag är längre och mer komplex jämfört med tidigare. LÄS MER

 3. 3. Hur unga vuxna som tagit del av arbetsinriktade insatser upplever övergången från skola till arbete : Behov av stöd i övergången

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sanna Svedlund; Josefine Tapper; [2018]
  Nyckelord :övergång från skola till arbete; unga vuxna; arbete; samhällets stöd; socialt stöd;

  Sammanfattning : Övergången från skola till arbete eller vidare studier för unga vuxna är en enskild aktivitetsperiod som formas av en interaktion mellan individen och den omgivande miljön. Övergången präglas av strävan efter ett arbete men att få en fast förankring på den reguljära arbetsmarknaden kan vara problematisk. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv : Två skolors strategier för elevers övergångsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Elfstrand; [2018]
  Nyckelord :Intellectual disability; Transition; School; Working career; Cooperation; Participation; Utvecklingsstörning; Övergång; Skola; Arbetsliv; Samverkan; Deltagande;

  Sammanfattning : Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. LÄS MER

 5. 5. Från studier till arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Lundbeck; Camilla Sjölin; [2015]
  Nyckelord :övergångsprocess; studie- och yrkesvägledare; nyutexaminerade; förväntningar; etablering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om övergångsprocessen från studier till arbetsliv för studie- och yrkesvägledare. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur nyutexaminerade studie- och yrkesvägledares övergångsprocess från studier till arbetsliv och etablering har upplevts. LÄS MER