Sökning: "schooling"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet schooling.

 1. 1. En internt segregerad skola : En kvalitativ studie utifrån elevernas egna upplevelser på Klaraskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Bertil Andersson; Jesper Svedlind; [2020]
  Nyckelord :School segregation; social background; territorial stigmatization; social environment; integration; school environment; Skolsegregation; social bakgrund; territoriell stigmatisering; social miljö; integration; skolmiljö;

  Sammanfattning : This qualitative essay has been performed on the secondary school Klaraskolan in Halmstad. The school has two defined groups that derive from two separate, different and homogenous schools. LÄS MER

 2. 2. “They are being made into like baby-making machines” : a study of the impact of gender structures and norms on family planning for Xhosa women in rural Zithulele, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Hannah Hölscher; [2020]
  Nyckelord :gender norms; gender roles; family planning; South Africa; rural; sexual health and reproductive rights; structural determinants of health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women in rural areas of South Africa battle with many structural issues, including unemployment, education and accessibility to health services, greatly delimiting family planning. However, socially constructed and internalized gender norms pose an additional and potentially greater barrier to family planning in traditional and patriarchal settings. LÄS MER

 3. 3. Spelar det någon roll vilken kurslitteratur vi har? : Språkhistoriska prioriteringar i gymnasiets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Malin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Teaching aids; language history; equal schooling; Swedish; upper secondary level; Läromedel; språkhistoria; likvärdig skola; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : När läromedel skapas sker ett urval av vilket innehåll samt vilka förmågor och kunskapersom eleven ska utveckla baserat på styrdokumentens utformning. Dock finns det intelängre en statlig läromedelsgranskning utan det ligger istället i den individuella lärarenshänder. LÄS MER

 4. 4. Hemmasittare i högstadiet : En kvalitativ studie om närvaro och insatser på kommunnivå kring problematisk frånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Malin Sletten; [2020]
  Nyckelord :Främja närvaro; Hemmasittare; Insatser på kommunnivå; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Aim:Examine primary school teachers experience and experience of how a hig school (grades 7-9) works to promote attendance at the school. Methods: The survey used a qualitative inductive approach, meaningful selection, semi-structured interwiews and a qualitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Age discrimination at Swedish Universities

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Jonas Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Age discrimination; Grading bias; Education; University; Anonymous grading;

  Sammanfattning : Discrimination at the schooling level has mainly been examined in terms of gender discrimination or discrimination against certain ethnical groups, while age discrimination mainly has been researched in the area of the labor market. In this paper, I examine the possible existence of age discrimination at Swedish Universities with the help of a difference-in-difference method by comparing standard exams graded both anonymously and non-anonymously. LÄS MER