Sökning: "schyst resande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden schyst resande.

 1. 1. Schysta Researrangörer (?) : En innehållsanalys av svenska researrangörers hemsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Veronica Ruuth; Johanna Schub; [2014]
  Nyckelord :innehållsanalys; kodningsschema; hållbar utveckling; hållbart resande; information; tillgänglighet; Schyst Resande; rekommendationer; researrangörer;

  Sammanfattning : Mycket resurser läggs idag ner för att uppmuntra till ett hållbart agerande, men det är långt ifrån bra och på många områden finns brister. Inom turismnäringen har resenärer inte alltid tillräckligt med kunskap om hållbart resande. LÄS MER

 2. 2. Den ansvarsfulla resan : En kvalitativ studie om hur researrangörer arbetar med CSR

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linn Zachrisson; Mimmi Haraldsson; [2010]
  Nyckelord :CSR; turism; researrangörer;

  Sammanfattning : Turismen är en av världens största industrier. Positiva effekter turismen för med sig är bland annat ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. De senaste åren har dock negativa effekter av turism diskuterats allt mer i media, framförallt har miljöfrågan lyfts fram. LÄS MER