Sökning: "sci-fi"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet sci-fi.

 1. 1. Playing with the Third Reich: Conceptual Relocation from Nazi Film to WWII Game : An Experiment to measure Filmic concepts in Digital Games

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Laqi Li; [2023]
  Nyckelord :Nazi Germany; Propaganda Films; Science Fiction Trilogy; Industrial Films; WWII FPS Games; WWII Simulation Games; Fascist Aesthetic; Futuristic Utopianism; Steel-like Romanticism; History.;

  Sammanfattning : Film produced by Nazi Germany has been a classic that has drawn scholars from a wide range of academic disciplines as well as innumerable cineastes from various cultural backgrounds. The simultaneous rise in the number of players acting as observers and operators in digital games with a WWII theme has drawn recent scholarly attention since it is thought that this pattern is contributing to players' hazy understanding of historical events. LÄS MER

 2. 2. Färgers effekt på bekantskapen av landskap : Inom science fiction och verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Johansson; [2022]
  Nyckelord :Bekantskap; Färg; Landskap; Bukolisk; Sci Fi;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker ändringarna i bekantskap och upplevda känslor av fiktiva och realistiska landskap när landskapens färgschema förändras. Rapporten går över anledningar till varför landskap har de färger de har, känslomässiga samband till färger, känslomässiga skalor över olika kulturer och symbolismen av färg i olika kulturer. LÄS MER

 3. 3. Kiruna Spaceport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Kvist Wiberg; [2022]
  Nyckelord :architecture; space; airport; science fiction; sci-fi; speculation; fantasy; Kiruna; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis project builds upon one of the really big questions; are we alone in the universe?By research, references and studies I have throughout this project tried to imagine a future that with the help of architectural speculation and imagination is a bit more prepared to answer that question. The project in itself was intended as an exploration of the world of science, science fiction and conspiracies, as well as typology, in order to produce architecture that represented the very notion of the longing for an answer to that question. LÄS MER

 4. 4. Ljudet av tystnad i rymden : En studie om de narrativa effekter tystnad har i Sci-Fi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emil Behmer; Joie Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Fidelity; Intelligibility; Audiovisual silence; Point of audition; Science fiction; Sound design; Sci-Fi; Silence; Fidelity; Intelligibility; Audiovisuell tystnad; Point of audition; Science fiction; Ljuddesign; Sci-fi; Tystnad;

  Sammanfattning : Tystnad kan användas som ett kognitivt verktyg för att påverka en filmupplevelse och för att förhöja vissa audiovisuella aspekter. Denna studie undersöker hur tystnad som berättargrepp inom genren sci-fi kan användas genom två koncept för ljudinspelning: fidelity, som är en trogen ljudinspelning av vad som visas i bild, och intelligibility, som adderar ljud för narrativ information. LÄS MER

 5. 5. En egen värld gjord av information : Fan fiction författares sökning, användning och producering av information i Sci-Fi fandoms

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Rebecca Stewart; [2022]
  Nyckelord :fanfiction; fandom; ELIS; information behaviour; information seeking; information search; participatory culture; fanfiction; fandom; ELIS; informationsbeteenden; informationssökning; deltagandekultur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify the information behavior of fanfiction authors by applying Reijo Savolainen’s model of Everyday Life Information Seeking to the function of information in fandom spaces. Fandom is a group of people and a space that is constantly dealing with and surrounded by information, which requires specific strategies and knowledge to be able to search for and find information. LÄS MER