Sökning: "science literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden science literacy.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. Exploring Human-Robot Interaction Through Explainable AI Poetry Generation

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philippe Strineholm; [2021]
  Nyckelord :explainable AI poetry generation human robot interaction HRI;

  Sammanfattning : As the field of Artificial Intelligence continues to evolve into a tool of societal impact, a need of breaking its initial boundaries as a computer science discipline arises to also include different humanistic fields. The work presented in this thesis revolves around the role that explainable artificial intelligence has in human-robot interaction through the study of poetry generators. LÄS MER

 3. 3. Naturorienterad-undervisning anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter : Vilka svårigheter möter elever med läs-och skrivsvårigheter i NO-undervisning och hur kan den anpassas därefter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Hantoft; Marielle Ringbrant; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; NO; Naturorienterad Undervisning; läsförståelse; anpassningar;

  Sammanfattning : Pupils` ability to learn and develop knowledge depends largely upon their literacy skillset. All school subjects have a certain language set that connect words and concepts to knowledge. LÄS MER

 4. 4. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 5. 5. Brott och straff i lättläst adaption : En komparativ analys av Fjodor Dostojevskijs Brott och straff och romanen i lättläst bearbetning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Fredrik Wahlström; [2021]
  Nyckelord :easy-to-read literature; easy-to-read adaptation; Fyodor Dostoevsky; Crime and punishment; motives; chock; identification; reading experience; reading motivation; literacy.;

  Sammanfattning : In the current landscape of Sweden, easy-to-read literature demand is surging. But the opinions of its shape and form are being questioned: is this type of literature in reality easier to understand, or is the removed content in fact making it less comprehensive? The study’s purpose is to analyze easy-to-read literature’s ability to manage complex motives, and if it changes the reading experience from the original. LÄS MER