Sökning: "science instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden science instruction.

 1. 1. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER

 2. 2. En analys av hur en undervisning med Investigative Science Learning Environment (ISLE) bör påverka elevers syn på fysik, fysikinlärning och fysikexperiment. Samt en svensk översättning av två Research-Based Assessment Instruments (RBAIs) - CLASS och ECLASS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Johan Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Class; Eclass; Isle; Investigative Science Learning Environment;

  Sammanfattning : Först ges en beskrivning av undervsiningsfilosofin Investigative Science Learning Environment (ISLE) och research-based assessment instruments (RBAIerna) CLASS och ECLASS, följt av en översättning till svenska av RBAIerna. En analys skedde sedan av hur svaren till påståendena i RBAIerna (pre- vs post-) förväntas ändras om en ISLE-baserad undervisning ges. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering med programmering : Hur fungerar ämnesintegrerad undervisning ur ett lärarperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marie Irhage; [2020]
  Nyckelord :Curriculum Integration; Programming; Science; Elementary School; Teaching.; Ämnesintegrering; Programmering; Naturvetenskap; Grundskolans tidigare år; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera möjligheter och/eller hinder vid ämnesintegrering med programmering i åk 4-6. I den här studien innebär ämnesintegrering ett projekt där flera ämnen samarbetar. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i kulturskolan – En studie om tvärflöjtslärares användning av digitala verktyg i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sofia Rimborg; [2020]
  Nyckelord :covid-19; digitala verktyg; digitalisering; musikpedagogik; kulturskola; tvärflöjt; utbildningsvetenskap; digitalisation; digital tools; educational science; music education; the Municipal School of Arts and Music; the flute; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i den obligatoriska skolan och samhället är ett faktum. Regeringen beslutade 2017 om en digitaliseringsstrategi för Sverige och prioriterade där skolväsendet som ett av nyckelområdena. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Omfång; Register; Sång; Sångteknik; Stöd; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Range; Singing Technique; Song; Support; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. LÄS MER