Sökning: "scientific capital"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden scientific capital.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 3. 3. Nedskalning av globala visioner till lokala klimatstrategier : En analys av Oslo kommuns klimatstrategi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Adolfsson; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Climate strategy; Global vision; Downscaling climate policy; Local climate work; Municipal strategies; CCS; Climate goals; Sustainability work; Climate adaptation; Klimatstrategi; Global vision; Nedskalning av klimatpolitik; Lokalt klimatarbete; Kommunala strategier; CCS; Klimatmål; Hållbarhetsarbete; Klimatosmtällning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur nedskalning av en global vision till en lokal kontext tar sig uttryck i Oslo kommuns klimatstrategi. Valet av Oslo kommuns klimatstrategi som studieobjekt baserades på Oslos samarbete med UN-Habitat samt utnämnandet av Oslo till Europas miljöhuvudstad 2019 och Norges petroleumverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Rationalizing sociology as an educational strategy : Plurality of convictions and position-takings of sociology students in Swedish higher education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ricardo Xavier Cevallos Salgado; [2021]
  Nyckelord :Sociology; capital; field; conviction; position-taking;

  Sammanfattning : The present study examines the choice for sociology as a subfield in Swedish higher education. In the Bourdieusian tradition, the theory of social practices – with its relational concepts of field, habitus and capital – was the sociological lens for constructing the object and instruments for tackling it. LÄS MER

 5. 5. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Ekvall; [2021]
  Nyckelord :community garden; socialt kapital; gemenskap; nätverk; tillit; kollektiv odling; intervju;

  Sammanfattning : Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. LÄS MER