Sökning: "scientific discourse"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden scientific discourse.

 1. 1. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 2. 2. The Education Crisis of Displaced Rohingya Refugee Children in Bangladesh : A comparison of the Discussion in Online National and International Newspaper Articles

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anita Shafiq; [2020]
  Nyckelord :education; Rohingya refugee children; CDA; DHA; newspaper articles;

  Sammanfattning : News coverage regarding Rohingya refugees who are considered as one of the most vulnerable communities in the world has been increased after the military crackdown took place in Myanmar in August 2017. The study discusses how the national and international newspaper articles addresses the education crisis for displaced Rohingya refugee children in Bangladesh. LÄS MER

 3. 3. Konstnärlig forskning = poetik? En studie av de första doktorsavhandlingarna i litterär gestaltning i relation till poetiken som litterär tradition och modern genre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mia Quirin; [2019-11-28]
  Nyckelord :Poetics; Authors’ Poetics; Artistic Research in Literary Composition;

  Sammanfattning : In an article published in the Swedish Research Council’s Artistic Research Yearbook from 2004, the author andliterary scholar Gunnar D Hansson indicated that artistic research in literary composition is comparable to or evensynonymous with poetics. In light of such a comparison, this essay seeks to examine how the first four Swedishdissertations in literary composition can be said to practice poetics. LÄS MER

 4. 4. "Det är så extremt mycket grejer vi ska kunna lära ut". Grundlärares tolkningsrepertoarer och positioneringar som musiklärare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Emma Tveita; [2019-08-26]
  Nyckelord :music education; general teacher with music education; profession; positioning; elementary school; social constructionism; discourse psychology;

  Sammanfattning : This paper examines how Swedish general teacher with music education talk about their own everyday music teaching and how they position themselves as music teachers and use interpretation repertoires to construct possibilities and difficulties connected to their profession.The study takes a social constructional perspective as starting point where the view of knowledge about the world gets created and maintains in interaction with other people. LÄS MER

 5. 5. How Do Refugees Become Entrepreneurs in Sweden? - A Case Study of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sisay Tadesse; [2019-07-08]
  Nyckelord :Refugee; Entrepreneur s; Entrepreneurship; Immigrant;

  Sammanfattning : Background and Problem: Refugee entrepreneurship has as of late gathered a significant scholastic and political intrigued across the globe. The rate of scientific distribution has taken off within the final few a long time due academic urgency to the field taking after the ''refugee crisis'' all things considered the inquire about field is right now immature with the existing writing scattered over different and regularly disengaged disciplines, which receive distinctive concepts, sample characteristics and methodology. LÄS MER