Sökning: "scientism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet scientism.

 1. 1. Evolutionary Ethics and Idealism : The idealists Henry Jones and Andrew Seth Pringle-Pattison in dialog with Darwinism concerning evolution and ethics.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Salma Abdullahi Elmi; [2018]
  Nyckelord :idealism; evolution; Darwinism; British philosophy; scientism; naturalism.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 3. 3. Vet han att han tror? : En studie av Christer Sturmarks kunskapssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jörgen Säteraas; [2017]
  Nyckelord :religionsfilosofi; epistemologi; christer; sturmark; kunskapssyn; vet; han; att; han; tror; philosophy; epistemology; tro; veta; vetande; nyateism; ateism; atheism; new; kunskapsteori; kunskap; knowledge; tro; vetande; 3.0; upplysning; 21:a århundradet;

  Sammanfattning : The modern swedish atheism is led by Christer Sturmark, chairman of Humanisterna, the swedish humanists. In this essay I study the epistemology of Christer Sturmark to find out on what basis he makes his assumptions about knowledge, faith, belief and his view that scientism is the only way to reach real knowledge. LÄS MER

 4. 4. De totalitaristiska elementen och den gnostiska totalitarismen : Hannah Arendt och Eric Voegelin i dialog om det politiska

  Master-uppsats,

  Författare :Peter Lundberg; [2016]
  Nyckelord :totalitarianism; liminality; gnostic; pneumopathology; totalitarism; Arendt; Voegelin; liminalitet; politiska; gnosticism; pneumopatologi;

  Sammanfattning : Hanna Arendt (1906-1975) and Eric Voegelin (1901-1985) were two political thinkers which can be placed in the Totalitarianism-theory discourse. In 1951, Voegelin was commissioned to review Hannah Arendt´s recently published book The Origins of Totalitarianism (1951). Arendt was given the right to reply. LÄS MER

 5. 5. Den sämsta målgruppen att lura? : En studie av unga nyhetskonsumenters attityder till native advertising

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jesper Svensson; [2015]
  Nyckelord :native advertising; ad- brand attitude; ad schema; brand schema; Strategisk kommunikation; konsumentbettende; attityder; reklam; nyheter; receptionsanalys; Aftonbladet;

  Sammanfattning : With the increased volume of commercial content online, some news sites have adopted so-called native advertising on their websites to convey marketing messages more discreetly. As an increased share of advertising budgets is spent on this form of advertising this essay aims to examine its news consumer’s attitudes towards the phenomenon. LÄS MER