Sökning: "scientist"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet scientist.

 1. 1. Anden i flaskan : Varför och på vilka sätt naturvinsrörelsen kan kallas för en religiös rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Religion; andlighet; nyandlighet; new age; naturvin; naturligt vin; vins naturels; ekologisk odling; biodynamisk odling; Rudolf Steiner;

  Sammanfattning : This essay examines in what ways the natural wine movement resembles a religious new age movement. The purpose behind this is to prove that the religious landscape that contains new age is vast. And that there still are domains where scientist haven’t ventured. LÄS MER

 2. 2. En hållbar tillväxt av Umeå kommun : med avseende på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Linn Holmström; [2022]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; hållbar utveckling; Umeå kommun; upplåtelseformer; bostadsförsörjningen; blandningsstrategier; gentrifiering; bostadsbrist;

  Sammanfattning : A Sustainable growth of Umeå city : with regards to the housing market All municipalities in Sweden have their own planning sector and are in charge of controlling and deciding how they want to develop the city. A crucial part of the municipality planning is involving ecologic, social and economic sustainable components to it. LÄS MER

 3. 3. Regeringsformen på gymnasienivå : En kvalitativ implementeringsstudie om samhälls- och naturkunskapslärare utifrån perspektivet förstå, vilja och kunna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arvid Hansson; Joel Jonsson; [2022]
  Nyckelord :The Instrument of Government; freedom of speech; freedom of opinion; discrimination; upper secondary school level; implementation; value conflicts; Regeringsformen; yttrandefrihet; åsiktsfrihet; diskriminering; gymnasienivå; implementering; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is based on a implementation theoretical perspective, to understand, want, and be able to study the conditions for social studies and science teachers at the upper secondary school level to implement the content of The Instrument of Government on freedom of speech, freedom of opinion and discrimination. The study is based on the political scientist Lennart Lundqvist’s implementation theory of understanding, will and ability. LÄS MER

 4. 4. The Road to Democracy: A Case Study of the Democratic Consolidation in Spain

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leakim Eventhén; [2022]
  Nyckelord :Spain; Juan Carlos I; Adolfo Suárez; European Union; military; civil society; democratic consolidation; democratization; constitutional design; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of the democratic consolidation in Spain. The study initially presents theories on democratic consolidation, as interpreted and defined by renowned political scientist. Then, different factors are presented known to have contributed to democratization in the Spanish case. LÄS MER

 5. 5. Oron om cementens framtid, som kan ge hela Sverige kalla kårar! : -Har kalkbrytning på Slite någon framtid?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Patrik Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Samhällsekonomi Stadsplanering Infrastruktur Bostadsbyggande Marknadsstyrd byggande Swecos Infrastrukturprojekt;

  Sammanfattning : Conclusion  Sweden has historically been self-sufficient when it comes to produce and manufacturing concrete. Nowadays Sweden’s epicenter for lime extraction is located on the eastern island of Gotland, and the extraction base called Slite. LÄS MER