Sökning: "scientologi och buddhism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden scientologi och buddhism.

 1. 1. Scientologirörelsen : Scientologirörelsen en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jonatan Stjerna; [2015]
  Nyckelord :Scientologi; Hubbard; nyreligiösa rörelser;

  Sammanfattning : Scientologin är en nyreligiös rörelse som skildrats flitigt inom populärlitteraturen, vilket gör att den blivit något bekant för många. Syftet med denna uppsats är att använda en bekant nyreligiös rörelse och utifrån denna skapa ett undervisningsunderlag som rör innehållet i Religion 2. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av reinkarnationstanken mellan ett antal olika religioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Monia Kedidi; [2008]
  Nyckelord :reinkarnation; karma; samsara; nirvana; döden; återfödelse; själ; atman;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har visat att reinkarnationstanken finns inom ett flertal olika religioner. De religioner jag har tagit upp är Aboriginerna, några afrikanska religioner (Bambara, Benin, Edo, Yoruba, Evéerna, Igbo, Zulu), Antroposofi, Asatro, Buddhism, Cao Dai, Druser, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Scientologi, Taoism, Teosofi, Transcendental Meditation och Wicca. LÄS MER