Sökning: "scientologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet scientologi.

 1. 1. Kändiskult, sekt eller religion? : En kvalitativ och beskrivande studie av hur scientologikyrkan framställs i två dagstidningar och två kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Granander; Jennifer Berg Eidebo; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; kändisar; massmedieretorik; Narconon; scientologi; scientologibibeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av scientologin i svenska medier. 40 nyhetsartiklar från fyra svenska rikstäckande tidningar analyseras. LÄS MER

 2. 2. Scientologirörelsen : Scientologirörelsen en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jonatan Stjerna; [2015]
  Nyckelord :Scientologi; Hubbard; nyreligiösa rörelser;

  Sammanfattning : Scientologin är en nyreligiös rörelse som skildrats flitigt inom populärlitteraturen, vilket gör att den blivit något bekant för många. Syftet med denna uppsats är att använda en bekant nyreligiös rörelse och utifrån denna skapa ett undervisningsunderlag som rör innehållet i Religion 2. LÄS MER

 3. 3. En portal till frihet? : - En studie av www.scientologi.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofia Andersson; Jessica Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Internet; Scientologikyrkan; scientologi; religion online; online religion; nyreligiös rörelse och videoklipp;

  Sammanfattning : Uppsatsens undersökning bygger på en studie av den officiella Scientologikyrkans hemsida: www.scientologi.se. Den frågeställning varpå uppsatsen främst baseras på är: På vilket sätt förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via www. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av reinkarnationstanken mellan ett antal olika religioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Monia Kedidi; [2008]
  Nyckelord :reinkarnation; karma; samsara; nirvana; döden; återfödelse; själ; atman;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har visat att reinkarnationstanken finns inom ett flertal olika religioner. De religioner jag har tagit upp är Aboriginerna, några afrikanska religioner (Bambara, Benin, Edo, Yoruba, Evéerna, Igbo, Zulu), Antroposofi, Asatro, Buddhism, Cao Dai, Druser, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Scientologi, Taoism, Teosofi, Transcendental Meditation och Wicca. LÄS MER

 5. 5. Anslutning till Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Eva Svärdsudd; Mattias Kenttä; [2006]
  Nyckelord :Hare Krishna-rörelsen; Bhagavad-Gita; Scientologikyrkan; scientologerna; scientologi; Ron Hubbard; nya religiösa rörelser; samhällsförändringar; individualitet; tydlighet; sekt; sektens psykologi; postmaterialism; individualism;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika nya religiösa rörelser, Hare Krishna-rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser skiljer sig åt på flera olika sätt. LÄS MER