Sökning: "scoping review"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden scoping review.

 1. 1. Patienters erfarenheter av rehabilitering efter amputation av nedre extremitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Gabrielsson; Martin Liepe; [2020]
  Nyckelord :amputation; experience; lower extremity; patients’; rehabilitation; scoping review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå en amputation är en livsomvälvande händelse som bjuder på utmaningar både fysiskt och psykiskt för den drabbade personen inte minst efter utskrivning från sjukhus. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien var att sammanställa tidigare kvalitativ forskning om patienters erfarenheter av rehabilitering efter amputation av nedre extremitet efter utskrivning från sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av hur rullstolsrelaterade faktorer påverkar äldre rullstolsanvändare : -A scoping reviw

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linn Nylén; [2020]
  Nyckelord :Activities of daily living; Mobility; Older adults; Participation; Wheelchair; Aktivitet; Delaktighet; Mobilitet; Rullstol; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att aktivitet är hälsofrämjande upplever många äldre rullstolsanvändare nedsatt funktion och förmåga till aktiviteter och lever ofta ett mer begränsat liv än de behöver. De spenderar många timmar rullstolen och drabbas i större utsträckning av trycksår och andra fysiska problem. LÄS MER

 3. 3. The process of product development in small agricultural firms : a multiple case study of Swedish lamb producers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hugo Hultin; Simon Johansson; [2020]
  Nyckelord :agricultural sector; farmers; gotland; new food product development; new product development; NPD process; Sheep farmers; small firms;

  Sammanfattning : This study provides a better understanding of small-scale farmers New Product Development (NPD) processes, what activities farmers undertake within and how they work with NPD processes. NPD plays a crucial role in creating and maintaining competitiveness in many industries and its importance has grown over the years due to changing market conditions, also in the agricultural sector. LÄS MER

 4. 4. Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments : A scoping review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Eleftheria Beteinaki; [2019]
  Nyckelord :social interaction; social inclusion; friendships; adolescents; vision impairment; blindness; low vision; scoping review;

  Sammanfattning : Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. LÄS MER

 5. 5. Hästens inverkan på den psykiska hälsan : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Jessica Andersson; Mikaela Isacson; [2019]
  Nyckelord :Equine-assisted therapy; participation; activity; health and occupational therapy; Hästunderstödd terapi; delaktighet; aktivitet; hälsa och arbetsterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER