Sökning: "screen time"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden screen time.

 1. 1. Tv-generationen - Kvinnor födda på 50-talet berättar om tv-mediet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magnus Sjöberg; [2021-02-23]
  Nyckelord :Narrative analysis; Memories; Shared concepts; Positions; Lifelines; Time; Generation;

  Sammanfattning : This study is an analysis of eight womens memories and stories about TV. All of theinformants were born in the 1950:s and they are all senior citizens today. Through theirindividual stories about the medium they say something about who they are, both as a groupand as individuals. LÄS MER

 2. 2. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 3. 3. Application of Deep Q-learning for Vision Control on Atari Environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Jim Öhman; [2021]
  Nyckelord :Reinforcement learning; Atari 2600; Deep Q-learning; Myopic Agents; Vision Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The success of Reinforcement Learning (RL) has mostly been in artificial domains, with only some successful real-world applications. One of the reasons being that most real-world domains fail to satisfy a set of assumptions of RL theory. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan fysisk aktivitet, stress och skärmtid hos ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Anna Böhme; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stress; skärmtid; ungdomar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Många elever känner sig stressade i och i samband med skolan. Samtidigt minskarmängden fysisk aktivitet ju äldre eleverna blir och i dagens digitaliserade samhälle blirtiden framför skärmen allt längre. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan sömnbesvär och fysisk aktivitet hos datorspelande vuxna. : En icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :David Sandberg; Frölich Carl; [2021]
  Nyckelord :gaming; physical activity; sleeping problems; insomnia; screen time; sedentary time;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datorspel kan ge en ökad dagtrötthet och försämrad sömnkvalitet hos individer som spelar mer än 2h/dag. Fysisk aktivitet har en akut positiv inverkan på många delar i sömnen såsom sömnkvalitet och dagtrötthet. LÄS MER